Zoek hulp van zodra iemand zelf aangeeft dat gedrag grensoverschrijdend is. De intensiteit (frequent of occasioneel) of vorm (intern of extern, offline of online) van die hulp bepaalt de persoon zelf. Jij kan als begeleider doorverwijzen of zelf inzicht en ondersteuning geven.

Zorg dat er interne hulp mogelijk is en dat het extern hulpaanbod bekend is, bijvoorbeeld door posters met adressen op te hangen of door het hulpaanbod kenbaar te maken bij de kennismaking en door het zelf te communiceren.

Externe begeleiding en hulp voor pleger en slachtoffer

Het hulpverleningslandschap is versnipperd en soms zijn er wachtlijsten. Zowel het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (incidenten met minderjarigen), Centra Algemeen Welzijnswerk (incidenten met meerderjarigen) en 1712 zetten je op weg.

Lees hier hoe je zelf al een gesprek kan voeren met de betrokkenen in afwachting van externe hulp. Daarbij helpt het om na te denken wat een seksueel incident ons zegt over de betrokkenen.

Diensten voor zowel pleger als slachtoffer

  • Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK): Vermoed je dat een kind misbruikt of mishandeld wordt? Neem dan contact op met een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Zij kunnen de zaak verder opvolgen.
  • Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW): Heb je een vermoeden van seksueel misbruik bij een meerderjarige? Neem dan contact op met Slachtofferhulp van het CAW in jouw buurt. Sommige CAW’s bieden ook hulp aan voor minderjarige slachtoffers en minderjarigen die zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen. Het CAW kan je informatie geven, begeleiden en administratief en emotioneel ondersteunen.
  • 1712  is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.

Diensten voor slachtoffers

Afhankelijk van de hulporganisatie kan de specifieke werking en expertise verschillen. Hulpverleners proberen je vraag en je situatie te verduidelijken. Vervolgens kunnen ze je advies, informatie, hulp of begeleiding geven.

Is hun organisatie niet geschikt om je verder te helpen, dan gaan ze samen opzoek naar een organisatie die dit wel kan. Meestal ligt de focus op gesprekstherapie.

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen naast CAW’s en 1712 terecht bij:

  • Zorgcentrum na Seksueel Geweld: slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, kunnen dag en nacht terecht in de drie centra. Wie anoniem een verhaal wil doen en hulp wil zoeken, kan terecht bij de chat van seksueelgeweld.be.
  • Nu praat ik erover: als minderjarige kan je hier terecht met vragen over seksueel misbruik. Anoniem kunnen jongeren chatten om hun verhaal te vertellen.
  • Aditi vzw: Aditi is er voor personen met een beperking. Aditi kan ondersteunen om enerzijds zicht te krijgen op de beeldvorming seksualiteit, een beknopte risicoanalyse te maken en te bekijken welke externe hulp aangewezen is zowel voor (vermoedelijke) dader als slachtoffer.
  • Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bieden hulp en begeleiding aan slachtoffers van seksueel misbruik. Bij enkele centra kunnen ook minderjarigen die zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag stellenterecht voor hulp en begeleiding.
  • Seksuologen en psychologen: www.vindeentherapeut.be
  • Zelfhulpgroepen: Vaak op initiatief van mensen die zelf ervaring hebben met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag die hulp en advies, een luisterend oor of activiteiten bieden. Een voorbeeld is Punt. vzw: zij helpen je bij het vinden van een gepaste hulpverlener. Je kan bij hen je verhaal kwijt en zij gaan samen met jou op zoek naar de geschikte hulpverlener- of organisatie.

Diensten voor minderjarige plegers

Hulpverlening van een pleger kan gericht zijn op preventieve hulp: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dit grensoverschrijdend gedrag niet meer pleegt?'

Het startpunt kan zowel een gepleegd incident zijn als een aangevoeld probleem van de hulpzoeker zijn waarbij nog geen feiten zijn gepleegd.

In de sociale kaart 'Hulpverlening aan Jeugdige Seksuele Delinquenten in Vlaanderen' zijn verschillende organisaties terug te vinden die jonge plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag begeleiden.

Hieronder zijn enkele organisaties kort weergegeven.

ORGANISATIE

WAT DOEN ZE?

CONTACTGEGEVENS

Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen

Intra-familiaal geweld, helpen van minderjarige plegers van grensoverschrijdend gedrag, risico-inschatting, crisishulpverlening, ...

info@vertrouwenscentrumwvl.be

0032 (0)800 97 0 79 of

0032 (0)50 34 57 57 (centraal secretariaat)

www.kindermishandeling.be

Exit/Caw Noord West Vlaanderen

Ambulante psychotherapie voor jongeren (12-18j) die SGG plegen

jongerenbegeleiding.exit

@cawnoordwestvlaanderen.be

050 66 30 72

https://www.cawnoordwestvlaanderen.be/

For-K De Patio

Forensische jeugdpsychiatrische afdeling. Het is een Intensieve Behandel Eenheid voor jongeren met een psychiatrische problematiek (tussen 12 en 18 jaar) die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank. Nemen jongeren op waarbij ze zien dat het seksueel grensoverschrijdend gedrag een symptoom is van een ander psychiatrisch probleem.

leila.nadji@depatio.be

056/24.52.1

www.depatio.be

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Gent

Intra-familiaal geweld, helpen van minderjarige plegers van grensoverschrijdend gedrag, risico-inschatting, crisishulpverlening, ...

info@vkgent.be

09/216.73.30

www.kindermishandeling.be

Psyschiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (PCGS)

Residentieel, ambulant en mobile behandel- en zorgaanbod voor jongeren, volwassenen en ouderen.

info@pcgs.be

Gent: 09/225.82.96

Sleidinge: 09/358.04.11

vzw Parcours

Ambulante hulp- en dienstverlening aan bieden aan minderjarige daders van een jeugddelict.

info@vzwparcours.be

0491/27.30.50

www.vzwparcours.be

CAW Oost-Vlaanderen/ AMFORA

Individuele therapie, (psycho-sociale) begeleiding, training, vorming.

fab@cawoostvlaanderen.be

09/235 25 25

www.cawoostvlaanderen.be

FOR-K Antwerpen/ ZNA

Residentiële behandelunit voor adolescenten met gedragsstoornissen, waaronder daders SGG

mi.ukja@zna.be

03/280.49.00

https://www.zna.be

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen

Geen therapeutisch aanbod wel inschatting en doorverwijzen, kortdurend (crisis)aanbod.

Inschatting maken van wat een jongere, gezin nodig heeft om niet opnieuw te komen tot SGG.

info@vkantwerpen.be

info@vkturnhout.be

info@vkmechelen.be

VKA: 03/2304190

VKT: 014/42.22.03

VKM: 015/20.21.31

www.vkantwerpen.be

Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen (VAGGA)

Ambulante (op afspraak) behandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen of stoornissen en aan hun omgeving.

cgg@vagga.be

03/256 91 00

www.vagga.be

I.T.E.R. - Jongerenwerking

Aanbod binnen de forensische werking (leerproject, begeleiding en/of behandeling) voor jongeren die SGG gepleegd hebben, of daarvan beschuldigd worden.

Jongerenwerking@iter-hulp.be

02/512.62.43

www.iter-hulp.be

www.familievan.be

Cirkant vzw

Residentiële, mobiele en projectmatige hulpverlening voor jongeren (en hun slachtoffers) die een als misdrijf omschreven feit pleegden

cirkant@cirkant-vzw.be

014 44 81 40

www.cirkant-vzw.be

Vertouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

Intra-familiaal geweld, helpen van minderjarige plegers van grensoverschrijdend gedrag, risico-inschatting, crisishulpverlening, ...

info@vkbrussel.be

0032 (0)2 669 40 50

www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/brussel/

Vertouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams Brabant

Diagnostiek rond SGG bij minderjarigen. Specifiek rond intra-familiaal SGG en SGG in leefgroepen en op school.

info@vkvlaamsbrabant.be

016/30 17 30 (10

www.kindermishandeling.be

www.kindermishandelingleuven.be

Alba vzw

Bieden herstelbemiddeling, ondersteunende begeleiding en delictgerichte contextbegeleiding

alba@alba.be

016/ 84 67 31

www.alba.be

Leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans – Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg (BAAL)

Enkel begeleiding rond plegers van SGG binnen een juridisch kader.

Leerproject.srib@baallimburg.be

011/45.00.61

www.baallimburg.be

Hulpverlening aan seksuele delinquenten HSD (jongerenteam) - CAW Limburg

Het aanbod voor jongeren wordt gerealiseerd in een samenwerking met de dienst BAAL (juridisch kader). HSD staat voor het vrijwillige kader.

HSDLDSG@cawlimburg.be

011/85.99.20

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg

Hoofdzakelijk intra-familiaal geweld, in bepaalde gevallen extra-familial geweld. Hulpverleners kunnen bellen voor advies of een melding.

info@vklimburg.be

011/27.46.72

www.kindermishandeling.be

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

Ambulante tweedelijnsdienst die begeleiding en behandeling aanbiedt aan volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren met een ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problematiek.

info@ggzkempen.be

0492 18 13 26

www.ggzkempen.be

Hoe kan ik zelf hulp bieden bij lichter grensoverschrijdend gedrag?

Soms duren de wachtlijsten zeer lang en wil je zelf als begeleider al aan de slag. Of de situatie is licht grensoverschrijdenden mits wat tips voelt je je zelf bekwaam genoeg om de betrokkene(n) te begeleiden.

Tip 1

Informeer je zelf vooraf zodat je weet naar welke instanties je mogelijk kan doorverwijzen. Zowel op het gebied van hulpverlening, maar ook bij justitie.

Bij Zorgcentra na Seksueel Geweld kan je terecht voor de integrale aanpak.

Tip 2

Creëer een veilige ruimte en trek voldoende tijd uit. Zorg dat er een aparte ruimte voorzien is voor het gesprek en dat niemand jullie zal komen storen.

Vertel dat je er bent om te luisteren, maar dat je geen hulpverlener bent en dus graag mee wil nadenken over mogelijke hulpbronnen.

Tip 3

Niet iedereen weet wat hulpverlening of justitie precies inhoudt. Schets kort wat het kan inhouden voor hen: individuele gesprekken met een psycholoog, groepstherapie, zelfhulpgroepen, hulplijnen, …

Tip 4

Vraag waar zij nood aan hebben. Maak duidelijk dat je hen niets wil opleggen, dat het aan hen is om te beslissen of en waar ze hulp zoeken of een klacht indienen. Jij bent er enkel om hen hierover te helpen nadenken.

Tip 5

Worden ze graag doorverwezen? Vraag of ze graag de informatie meekrijgen om dan zelf contact op te nemen.

Of hebben ze meer ondersteuning nodig? Mogelijk voelen ze het als een grote drempel om zelf hulpverlening te contacteren. Bied dan aan om samen te bellen voor een afspraak of om mee te gaan bij de eerste keer dat ze een afspraak hebben.

Tip 6

Hulpverlening werkt niet als het wordt opgedrongen en niet iedereen heeft nood aan verdere begeleiding op dat moment. Het kan voldoende zijn om mee na te denken wie ze in hun persoonlijke kring hierover kunnen aanspreken.

Maak tegelijk duidelijk dat ze op een later moment, wanneer ze wel de nood voelen aan doorverwijzing, steeds bij jou terecht kunnen.

Tip 7

Noteer op voorhand enkele hulpverleningsinstanties (met wat extra uitleg en contactgegevens) en zorg dat je dit papier bij de hand hebt. Als betrokkenen aangeven op dit moment geen verdere hulpverlening te wensen kan je het papier meegeven.

Je kan dan zeggen "Ik begrijp dat je op dit moment geen nood hebt aan begeleiding of dat je hier niet graag met mij over praat. Ik geef je alvast deze informatie mee. Aan jou om te beslissen wat je er mee doet."