Sensoa zet zich in om de website Grenswijs.be toegankelijk te maken, in lijn met het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (Vlaanderen).

Dit decreet bepaalt dat alle websites van overheidsdiensten sinds 23 september 2020 toegankelijk moeten zijn. Dat geldt voor het federaal, Vlaams tot gemeentelijk niveau. Dit helpt niet alleen de 15% van de bevolking met een visuele, auditieve, cognitieve of motorische handicap, maar verbetert de digitale toegankelijkheid voor iedereen.

Nalevingsstatus Sensoa.be

Uit het BOSA-rapport, waarin Sensoa.be is gescreend op toegankelijkheidscriteria conform het AA-niveau van de WCAG, blijkt dat er nog verbeterpunten zijn om de site beter toegankelijk te maken. We werken eraan om deze verbeterpunten op te lossen en updaten erna deze verklaring.

Contactgegevens

Als je opmerkingen of vragen hebt over de toegankelijkheid van Grenswijs.be, mail die naar communicatie@sensoa.be.

Als je niet tevreden bent met het antwoord op je opmerking of vraag, of als je helemaal geen antwoord hebt gekregen, dan kun je een klacht indienen via ons contactformulier op Sensoa.be.

Opvolgingsplan

Bij elke nieuwe tekst die online komt of bijgewerkt wordt, checken we de toegankelijkheid. Ook scannen we elk jaar de hele website om toegankelijkheidsfouten op te sporen.


Deze verklaring is opgesteld op 19/06/2024 en voor het laatst nagekeken op 19/6/2024.