“Wij proberen dat beleid te blijven verbeteren, zodat we een groep krijgen waar er respect is voor ieders grenzen.”

Ester Laureys (Tumult)

Aanspreekpersoon integriteit  

Binnen Tumult werken ze met een aanspreekpersoon integriteit. Die functie vormt het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers, deelnemers of ouders. “Wij stimuleren onze vrijwilligers om naar de API te gaan omdat die vaak aanwezig is. De meeste meldingen die ik krijg gaan over seksueel grenoverschrijdend gedrag. Op onze kampen werken we met verschillende jongeren, vaak kwetsbare jongeren, waardoor agressie ook iets is waar we regelmatig mee in aanraking komen.” 

Grensoverschrijdend gedrag 

“Je krijgt als API een melding en je hoort één kant van het verhaal. Dat maakt het moeilijk omdat je ook niet altijd weet of het juist is gepercipieerd. Hoe heeft die ander het ervaren bijvoorbeeld? Er zijn altijd twee kanten daar. We proberen altijd wel eerst te luisteren en veel begrip te tonen voor het verhaal. We geven ook vooral het signaal: het is heel goed dat je hiermee naar ons komt. Uiteindelijk is het ook niet aan ons om te kijken of dat de waarheid is of niet, maar wel om te kijken van hoe gaan we hier mee verder. Het is heel moeilijk om aan te voelen of het grensoverschrijdend is, maar als iemand dat zo voelt moet je er iets mee doen.” 

"Als iemand ‘nee’ zegt, kan dat voor de ene heel duidelijk zijn maar voor de andere niet."

Ester Laureys (Tumult)

Grenzen afbakenen 

“In sommige culturen pakken ze elkaar sneller vast dan in andere culturen, dit kan soms wel botsen. Maar dat kan ook even goed als je dezelfde cultuur deelt maar niet hetzelfde referentiekader hebt. Het is iets waar dat we rekening mee moeten houden en bespreekbaar maken. Als iemand ‘nee’ zegt, kan dat voor de ene heel duidelijk zijn maar voor de andere niet. Dat is niet zo gemakkelijk maar het helpt wel als je dit bespreekbaar maakt.”  

Handelingsprotocol 

Bij Tumult hebben ze besloten om te werken met een handelingsprotocol na een zwaar incident dat plaatsvond binnen de organisatie. “We werden toen met een aantal dingen geconfronteerd waar we van dachten van: ‘Wat als dit was gebeurd?’. Maar ik ben wel heel bij dat we dat protocol hebben. Dat geeft een geruststelling van als ik het even niet weet dan staat er wel iets op papier om aan vast te houden.” Het protocol is nu een houvast om grensoverschrijdende situaties (preventief) aan te pakken. “We hebben met het opstellen van dat protocol vaak zitten nadenken, als we een zwarte situatie (zwaar grensoverschrijdend gedrag) tegenkomen, wanneer schakelen we dan de politie in? Dat vastleggen is belangrijk, als het zover komt dan heb je iets om op terug te vallen. Het hele fijne aan een integriteitsbeleid is dat je daardoor wel nadenkt over wat kan er nog beter in je organisatie en waar kun je preventief op inzetten. Daarvoor werden zo’n incidenten misschien meer terloops vertelt als losse flodders, dan kwam dat wel tot bij ons maar gingen we daar niet bewust mee om.” 

Respect voor ieders grenzen 

“Sinds vorige zomer zijn we gestart met een vorming over grenzen aangeven, die we geven aan onze animatoren voordat het kamp start. Er wordt dan besproken welke situaties oké zijn en welke niet. Iedereen kan dan ook zijn eigen grenzen aangeven en leert ook hoe dat te doen. Sinds vorig jaar zijn wij ook heel erg bezig met een visie rond gender en alle identiteiten die daarbij komen kijken en hoe we daar als organisatie mee omgaan. Dat was echt een gat binnen onze organisatie en door zo’n integriteitsbeleid zijn we daar wel veel bewuster mee aan het omgaan. Wij proberen ook wel echt dat beleid te blijven verbeteren, zodat we echt een groep krijgen waar er respect is voor ieders grenzen.”