Zorg en hulpverlening

Vorming over agressie

 • Arktos: ondersteunt en versterkt kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en personen met een handicap en hun omgeving. Arktos biedt onder andere train-de-trainer opleidingen aan begeleiders rond weerbaarheid en veerkracht, zodat zij hun doelpubliek hierin kunnen ondersteunen en trainen.
 • Crime control: verschillende klassikale en digitale vormingen rond voorkomen van en omgaan met agressie en conflicten.
 • De Vuurbloem: voordrachten, vorming en coaching rond geweldloos communiceren en conflictbemiddeling.
 • D-NA: vorming rond conflicten bespreekbaar maken.
 • Human Link: opleiding, coaching en supervisie om mensen preventiever te wapenen tegen psychische gevolgen van onder andere schokkende gebeurtenissen en angst.
 • Hilde Leonard: vormingen rond omgaan met agressie, pesten, grensoverschrijdend gedrag, gezag en weerbaarheid, nieuwe autoriteit.
 • Human Matters: begeleiding, training en coaching rond onder andere verbindende communicatie, conflicthantering en empathie.
 • Icoba: lastig en agressief gedrag voorkomen en er gepast op reageren. Icoba organiseert jaarlijks vormingen in open aanbod en voorziet een budget voor in company vormingen op maat voor jouw organisatie. Check eerst of je beroep kan doen op het aanbod van Icoba.
 • Impuls: verschillende vormingen, coaching en teambegeleiding voor particulieren, groepen en organisaties rond onder andere verbindend communiceren en voorkomen van en omgaan met agressie en conflicten. Ook opleiding tot agressiecoach en herstelcoach.
 • Ligand: traint en ondersteunt mensen en organisaties in de jeugdhulp in het omgaan met conflicten en rond herstelgericht werken en positieve heroriëntering.
 • The Tipping Point: opleidingen rond omgaan met weerstand en agressie.
 • Viac: vormingen rond omgaan met moeilijk gedrag, agressie, conflicten en zelfzorg.

Procesbegeleiding beleid agressie

 • D-NA: verbeteren van interactieprocessen, resultaten en de organisatie van het werk.
 • Icoba: Check eerst of je beroep kan doen op het aanbod van Icoba. Is dat zo? Dan kan je Icoba kosteloos inschakelen als klankbord of met middelen van Icoba een procesbegeleider inschakelen om je agressiebeleid te ontwikkelen of te verbeteren.
 • Impuls: procesbegeleiding rond ontwikkelings- en communicatieprocessen.
 • Keik: bouwt aan organisaties waar mensen met veel goesting aan de slag zijn om samen straffe resultaten te behalen. Waarderende coach van mensen, teams en organisaties. Visie- en strategiepartner met focus op betrokkenheid en leiderschap.
 • The Human Link: ondersteuning in het opzetten en implementeren van een menselijk beleid dat het welzijn van medewerkers bevordert. Organisaties bijstaan om concreet preventieve acties te kunnen ondernemen op vlak van chronische stress, opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.

Vorming over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procesbegeleiding beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vorming over pesten

 • Arktos: ondersteunt en versterkt kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en personen met een handicap en hun omgeving. Arktos biedt onder andere train-de-trainer opleidingen aan begeleiders rond weerbaarheid en veerkracht, zodat zij hun doelpubliek hierin kunnen ondersteunen en trainen.

 • Hilde Leonard: vormingen rond omgaan met agressie, pesten, grensoverschrijdend gedrag, gezag en weerbaarheid, nieuwe autoriteit.

 • Ligand: traint en ondersteunt mensen en organisaties in de jeugdhulp in het omgaan met conflicten en rond herstelgericht werken en positieve heroriëntering.

Onderwijs

Stel zelf een leerlijn relaties en seksualiteit op in jouw school.

Vorming over agressie

 • Arktos: ondersteunt en versterkt kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en personen met een handicap en hun omgeving. Arktos biedt onder andere train-de-trainer opleidingen aan begeleiders rond weerbaarheid en veerkracht, zodat zij hun doelpubliek hierin kunnen ondersteunen en trainen.
 • Crime control: verschillende klassikale en digitale vormingen rond voorkomen van en omgaan met agressie en conflicten.
 • De Vuurbloem: voordrachten, vorming en coaching rond geweldloos communiceren en conflictbemiddeling.
 • D-NA: vorming rond conflicten bespreekbaar maken.
 • Human Link: opleiding, coaching en supervisie om mensen preventiever te wapenen tegen psychische gevolgen van onder andere schokkende gebeurtenissen en angst.
 • Hilde Leonard: vormingen rond omgaan met agressie, pesten, grensoverschrijdend gedrag, gezag en weerbaarheid, nieuwe autoriteit.
 • Human Matters: begeleiding, training en coaching rond onder andere verbindende communicatie, conflicthantering en empathie.
 • Impuls: verschillende vormingen, coaching en teambegeleiding voor particulieren, groepen en organisaties rond onder andere verbindend communiceren en voorkomen van en omgaan met agressie en conflicten. Ook opleiding tot agressiecoach en herstelcoach.
 • Ligand: traint en ondersteunt mensen en organisaties in de jeugdhulp in het omgaan met conflicten en rond herstelgericht werken en positieve heroriëntering.
 • The Tipping Point: opleidingen rond omgaan met weerstand en agressie.
 • Viac: vormingen rond omgaan met moeilijk gedrag, agressie, conflicten en zelfzorg.

Procesbegeleiding beleid agressie

 • D-NA: verbeteren van interactieprocessen, resultaten en de organisatie van het werk.
 • Impuls: procesbegeleiding rond ontwikkelings- en communicatieprocessen.
 • Keik: bouwt aan organisaties waar mensen met veel goesting aan de slag zijn om samen straffe resultaten te behalen. Waarderende coach van mensen, teams en organisaties. Visie- en strategiepartner met focus op betrokkenheid en leiderschap.
 • The Human Link: ondersteuning in het opzetten en implementeren van een menselijk beleid dat het welzijn van medewerkers bevordert. Organisaties bijstaan om concreet preventieve acties te kunnen ondernemen op vlak van chronische stress, opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.

Vorming over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procesbegeleiding beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag

 • Sensoa is het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid en kan jouw school begeleiden bij het opstellen van een beleid seksualiteit/seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Ook bij het opstellen van een leerlijn relaties en seksualiteit (link naar nieuwe pagina op Sensoa) kan Sensoa jou helpen.
 • Pimento begeleidt een traject op school om tot een beleid rond seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag te komen.

Vorming over pesten

Procesbegeleiding beleid pesten

Vrije tijd (sport, cultuur, jeugdwerk)

Lees meer over een aanspreekpersoon integriteit, een vaak gebruikt beleidsinstrument in de sport- en jeugdsector.

Vorming over agressie

 • Arktos: ondersteunt en versterkt kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en personen met een handicap en hun omgeving. Arktos biedt onder andere train-de-trainer opleidingen aan begeleiders rond weerbaarheid en veerkracht, zodat zij hun doelpubliek hierin kunnen ondersteunen en trainen.
 • De Vuurbloem: voordrachten, vorming en coaching rond geweldloos communiceren en conflictbemiddeling.
 • Human Link: opleiding, coaching en supervisie om mensen preventiever te wapenen tegen psychische gevolgen van onder andere schokkende gebeurtenissen en angst.
 • Human Matters: begeleiding, training en coaching rond onder andere verbindende communicatie, conflicthantering en empathie.
 • Impuls: verschillende vormingen, coaching en teambegeleiding voor particulieren, groepen en organisaties rond onder andere verbindend communiceren en voorkomen van en omgaan met agressie en conflicten. Ook opleiding tot agressiecoach en herstelcoach.
 • Tumult: vormingen aan begeleiders van kinderen en jongeren over het voorkomen van conflict, omgaan met conflict, omgaan met agressie en straffen & belonen.

Procesbegeleiding beleid agressie

 • D-NA: verbeteren van interactieprocessen, resultaten en de organisatie van het werk.
 • Impuls: procesbegeleiding rond ontwikkelings- en communicatieprocessen.
 • Keik: bouwt aan organisaties waar mensen met veel goesting aan de slag zijn om samen straffe resultaten te behalen. Waarderende coach van mensen, teams en organisaties. Visie- en strategiepartner met focus op betrokkenheid en leiderschap.
 • The Human Link: ondersteuning in het opzetten en implementeren van een menselijk beleid dat het welzijn van medewerkers bevordert. Organisaties bijstaan om concreet preventieve acties te kunnen ondernemen op vlak van chronische stress, opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.

Vorming over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procesbegeleiding beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vorming over pesten

Procesbegeleiding beleid pesten

Vorming rond identity-based bullying of discriminatie?

 • Ella vzw zet zich in voor de bevordering van het emancipatie- en participatieproces van meisjes en vrouwen uit etnisch-culturele minderheidsgroepen. Vanuit dat kruispuntdenken kan je vormingen boeken over discriminatie en racisme.
 • KLIQ is vormings- en trainingscentrum van Çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Je kan bij KLIQ terecht voor vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond het LGBTI-thema.
 • Tumult zet zich in tegen uitsluiting van kinderen en jongeren. Tijdens de vorming ‘hoe reageer je op haatspraak’ leer je reageren op haatspraak aan de hand van 5 keuzes.
 • Wil je bedrijf, organisatie of openbare instelling initiatieven nemen rond diversiteit en non-discriminatie? Contacteer Unia.

Enkel op personeelsniveau?

 • Pulso bouwt samen met leidinggevenden, medewerkers en partners aan gezonde organisaties, waar medewerkers gepassioneerd werken.
 • Impuls: vorming rond conficthantering op de werkvloer.

Online

 • Gezinsbond en Child Focus bieden met het pakket Veilig online vormingen voor ouders rond online veiligheid .
 • Digisaurus inspireert en versterkt ouders, leerkrachten, opvoeders en iedereen die zich een 'dinosaurus' voelt in de digitale leefwereld van kinderen en jongeren.
 • Het Mediamenu van Mediawijs ondersteunt scholen en andere non-profit organisaties met een reeks gratis mediawijze vormingen!
 • Pimento ondersteunt begeleiders rond digitale weerbaarheid en mediawijsheid
 • Linc vzw wil de samenleving versterken via de verbindende en emanciperende kracht van digitaal. Zij voorzien workshops rond mediaopvoeding
 • Jong digidak beschikt over diverse workshops van het aanleren van digitale vaardigheden tot mediawijsheid.

Wist je dat Sensoa ook vormingen aanbiedt over het Grenswijs inschattend systeem?