• Verhoog de kennis en het inzicht van medewerkers in hun eigen rol bij het ontstaan, aanwakkeren en de-escaleren van grensoverschrijdend gedrag.
  • Reik hen vaardigheden aan om het gesprek te starten over seksualiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, sexting, pesten, ruzie en agressie. Leer hen ook om goed met hun eigen emoties daarrond om te gaan, bijvoorbeeld via een training verbindend communiceren of emotie- en stressregulatie.
  • Zet ook in op vorming rond relationele en seksuele vorming, leer medewerkers gepast omgaan met incidenten zodat ze de juiste reactie kunnen formuleren en in staat zijn tot het mee herstellen van de relatie.
  • Ondersteun medewerkers in het collegiaal opvangen van elkaar en van de doelgroep na incidenten.

Heb oog voor nieuwe medewerkers

Zorg voor een stapsgewijze inwerkperiode met stap-voor-stap informatie en verwachtingen. Wat moet een nieuwe medewerker weten en kunnen na een dag, week, maand, half jaar? Geef tijdig informatie over de visie, het beleid en de maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en er gepast op te reageren. Organiseer voorlichting, en training en geef regelmatig feedback. Werk eventueel met een mentor, peter of meter.

Inspirerende praktijk (specifiek voor de zorgsector)

Nieuwe medewerkers zijn in het begin vaak onzeker. Zeker als het gaat over agressief gedag. Ze stellen zichzelf in vraag: "Doe ik het goed? Pak ik dit gedrag juist aan? Wanneer vraag ik een collega om hulp? Wanneer schakel ik het crisisteam in? Wat meld ik wel en wat niet?"

Om dit op te vangen informeert Ave Regina vzw alle nieuwe medewerkers schriftelijk en mondeling over het agressiebeleid. En meer specifiek over de werking van de crisisopvangdienst.

De pedagogisch medewerkers van de jongerenzorg krijgen specifieke vorming rond Persoons- en Teamgerichte Veiligheidstechnieken (PTV) en Life Space Crisis Intervention (LSCI).

Binnen de teams moedigen collega's elkaar aan om open te communiceren. Ook de interne crisisopvangdienst geeft waar nodig feedback aan nieuwe medewerkers. Al is het gewoon maar vragen: "Wat maakt dat je zolang wachtte om op onze dienst beroep te doen?" Zo krijgen nieuwe medewerkers vanuit verschillende hoeken van de organisatie de boodschap dat het thema belangrijk is en Ave Regina er zorg voor draagt.

Zorg voor een interne trainer rond omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Om de basisvaardigheden rond omgaan met grensoverschrijdend gedrag vlot aan te leren bij nieuwe medewerkers en op te frissen bij de medewerkers die er al langer werken, is het handig om een interne trainer aan te stellen. Deze zet je flexibel in naargelang de noden. Zo kan je je trainingen ook meer op maat uitwerken. Er bestaan heel wat 'train-de-traineropleidingen'.

Stel een aanspreekpersoon integriteit aan