Stel: in een moment van frustratie post je een foto van een naakte cliënt online, zonder na te denken over de gevolgen.

Volg deze stappen om je boodschap goed te brengen:

Doel: de professonial moet...

Voorbeeld
Gedrag stoppen Stoppen
Taal hebben, kunnen spreken over Gedrag benoemen Ik heb naaktfoto’s ongewenst en ongevraagd gedeeld.
Het eigen en andermans perspectief kunnen verwoorden Gevoelens, gedachten, wensen, verlangens, vragen bevragen Ik was boos en gefrustreerd want x deed traag vooruit en ik moest nog drie anderen gaan helpen. Ik stuurde die foto door om te laten zien hoe tam x erbij zat. In mijn frustratie dacht ik er helemaal niet bij na hoe dat voor de cliënt en diens familie zou zijn.
Weten welk gedrag oké is en waarom Bevestigen en uitleggen waarom In het werk worden wij vaak geconfronteerd met naakte mensen.
Weten welk gedrag niet oké is en waarom Begrenzen en uitleggen waarom Het is niet oké om foto’s te maken en te delen met derden. De cliënt heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Er kunnen nu veel kopijen daarvan worden doorgestuurd. Ik kan dit niet meer ongedaan maken. En ik weet niet wat mensen met deze foto’s zullen doen.
Een afspraak kennen over hoe hier verder mee zal worden omgegaan

Afspraken

Consequenties

Toezicht

Hulp of bemiddeling

Doorverwijzing

Rapportage

Wat zijn de consequenties? Wat kan ik doen om de schade te herstellen?
Nazorg krijgen Nazorgaanbod Hebben we het hier een volgende keer over?