Wat kan je van medewerkers verwachten op het vlak van seksualiteit?

  • Ze zijn op de hoogte van de visie van de instelling. Alle medewerkers weten wat de visie van de instelling is, onderschrijven de visie en dragen de visie uit.
  • Ze hebben kennis over seksualiteit en seksuele ontwikkeling en beseffen dat intimiteit meer inhoudt dan seksualiteit alleen. Medewerkers met zorgtaken hebben voldoende kennis om algemene vragen over seksualiteit te beantwoorden en om ad hoc voorlichting te geven. Ze weten hoe de gemiddelde seksuele ontwikkeling eruitziet en op welke punten deze anders is voor de doelgroep waar zij mee werken, en wanneer seksueel gedrag afwijkend of gevaarlijk is.
  • Ze kunnen seksualiteit bespreekbaar maken. Medewerkers met zorgtaken weten hoe ze in een gesprek over seksualiteit kunnen beginnen en waar ze op moeten letten. Ze kunnen ook adequaat reageren op vragen van cliënten als die seksualiteit ter sprake brengen.
  • Ze kunnen op een ‘gewone’ en ‘alledaagse’ manier over seksualiteit praten. De professional hanteert concreet en helder taalgebruik en kan woorden gebruiken die seksueel gedrag, beleving en gedachten beschrijven.
  • Ze kunnen een veilige sfeer creëren. Medewerkers met zorgtaken kunnen een veilige sfeer creëren als er over seksualiteit gesproken wordt, onveilige situaties signaleren en betrokkenheid tonen. Ze helpen elkaar en versterken elkaar.
  • Ze kunnen de nodige kennis en methodes gebruiken om een plan van aanpak op te stellen bij hulpvragen van cliënten. Ze kunnen daarbij gebruik maken van hulpmiddelen zoals de hermeneutische cirkel of de schaal voor emotionele ontwikkeling (SEO-R).
  • Ze houden rekening met diversiteit. Alle medewerkers zijn zich bewust van hun eigen waarden en normen en weten dat deze kunnen verschillen van die van anderen. Ze houden rekening met diversiteit in seksuele voorkeur, genderidentiteit, culturele achtergrond en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de beleving van seksualiteit.
  • Ze herkennen seksueel gedrag. Alle medewerkers met zorgtaken weten hoe ze seksueel gedrag kunnen signaleren en interpreteren. Ze weten welk gedrag normaal of gezond is, ontwikkelen antennes voor seksueel grensoverschrijdend gedrag of niet gezond seksueel gedrag. Hierbij maken zij bijvoorbeeld gebruik van het Sensoa Vlaggensysteem
  • Ze zijn bereid tot goede scholing en staan daarbij stil bij ingesleten automatismen, zoeken naar de verbetering van de zorg voor cliënten, op dat vlak, zijn zorgzaam met privacy en creatief in het zoeken van goede oplossingen voor vragen van cliënten en collega’s.