Twee 15-jarigen willen in de leefgroep of thuis seks met elkaar hebben. Ze geven beiden aan het fijn te vinden, er lijkt geen druk of dwang te zijn en ze zijn even oud.  

Seksueel gedrag faciliteren in je organisatie

Dien je als organisatie aangifte te doen van seksueel gedrag, ook al is het normaal seksueel gedrag? Seksueel gedrag dient pas een reden tot zorg te zijn wanneer de jongeren en/of de omgeving nadelige effecten van het gedrag ondervinden.

Communiceer duidelijk naar de jongeren wat binnen het beleid als normaal seksueel gedrag wordt gezien en wat grensoverschrijdend is. Ook al gaat dit tegen de strafwet in. De criteria van het Sensoa Vlaggensysteem kan daarbij richting geven aan wat oké is.

Seksuele ontwikkeling volgens leeftijd

Minderjarigen zetten de eerste stappen op het vlak van seksualiteit. Ze zijn volop aan het leren en moeten nog ervaring opdoen. Het kan dus inderdaad gebeuren dat jongeren onder de 16 jaar gaan experimenteren op seksueel vlak.

Ben je niet zeker of dit gedrag past binnen de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, kan je de normatieve lijst van Sensoa raadplegen. De normatieve lijst beschrijft voorbeelden van seksuele activiteiten en gedragingen per leeftijdscategorie (0-18 jaar).  

Seksuele meerderjarigheid vanaf 16 jaar

Wie jonger is dan 16 kan volgens de wet geen toestemming geven tot seksuele handelingen.  

Vanaf 16 jaar ben je seksueel meerderjarig en beschik je over ‘seksueel zelfbeschikkingsrecht’. Dat betekent dat je vanaf 16 jaar: 

  • Voor de wet oud genoeg bent om toestemming te geven voor seksueel contact. 
  • Seks mag hebben met iedereen die 16 of ouder is, op voorwaarde dat jullie dit beiden willen. 

Wie met een min-16jarige seksuele betrekkingen heeft, pleegt volgens de wet een misdrijf.  

Mag je dus niet experimenteren met seks als je nog geen 16 bent?

Als iemand klacht neerlegt, dan is de meerderjarige strafbaar. Dit wordt omgeschreven als aanranding van de eerbaarheid. Hieronder vallen bepaalde handelingen die gesteld worden waardoor de seksuele integriteit van een persoon wordt aangetast.

Daarnaast wanneer je seks hebt met iemand onder de 14 jaar, wordt dit wettelijk beschouwd als verkrachting. Ook als beide partners het willen en dus toestemming gaven aan elkaar.  

Is de leeftijd van seksuele meerderjarigheid niet verlaagd naar 14 jaar?

Neen. Er was een ontwerp voor een nieuw strafwetboek dat de seksuele leeftijdsgrens verlaagt. 

Als dat ontwerp wordt goedgekeurd, kunnen jongeren in de toekomst toestemming geven vanaf de leeftijd van 14 jaar. Op voorwaarde dat de partner maximum 5 jaar ouder is en er geen sprake is van een vertrouwens- of gezagsrelatie (zoals bij een leerkracht, begeleider ...).

Die wet is (nog) niet van kracht. Zodra er aanpassingen komen in de wet, zal deze informatie ook geüpdatet worden.