Visie en strategie gaan samen

Verbind je visie met je strategische doelen en met de doelen van de verschillende afdelingen.  Ga na welke strategische consequenties en vragen er door je visie naar boven komen.

Wat betekent je visie voor:  

  • je infrastructuur en je budget?;
  • de bejegening van je cliënten?;  
  • de ondersteuning, vorming en coaching van je medewerkers?;  
  • de teamsamenwerking?;
  • je manier van leidinggeven?

Ga na waar je organisatie sterk in is en wat nog nodig is om je visie te realiseren. Formuleer doelen en maak een actieplan. Communiceer je doelen duidelijk voor iedereen. Laat ook alle afdelingen en teams doelen en acties formuleren over hoe zij de visie waarmaken.  

Geef het goede voorbeeld

Geven directie en leidinggevenden het goede voorbeeld? Zijn zij zich voldoende bewust van de betekenis van hun gedrag? Van wie krijgen zij feedback op hoe ze handelen?

Practice what you preach.

Doe de visie-check

Zorg bij elk overleg voor een visiecontrole.

Stel volgende vragen: "Komt een beslissing tegemoet aan je visie? Helpt ze je visie mee te realiseren? Hoe kan dat nog meer?" Vat dat niet te formeel op. Soms gebeurt deze controle in een fractie van een seconde.  

Toets handelingen en gedrag aan je visie. Past dit gedrag bij je visie? Brengt het je dichter bij je doel en je missie? Wie doet het al en waar zit precies het verschil met anderen?  

Zorg voor de juiste fit

Selecteer nieuwe medewerkers in overeenstemming met je visie en geef ze de tijd om zich ermee te identificeren. Geef feedback, stel vragen en koppel hun ervaringen terug met het oog op je visie. Laat ze er lerend mee werken.

Profiteer tegelijk van de nieuwe kijk en nieuwe impulsen die ze binnenbrengen. Besef dat een visie zich verder blijft ontwikkelen.  

Ondersteun medewerkers

Stel ze in staat om visieconform te handelen en bied coaching en training. Reik hulpmiddelen aan en schaf lastige obstakels en nutteloze regels af. Voorzie ruimte, tijd en middelen om te leren.

Complimenteer en waardeer gewenst gedrag. Maak vooruitgang zichtbaar en stuur bij. Besteed extra aandacht aan nieuwe medewerkers.    

Nog tips om maatregelen levend maken en te houden