Thomas & Kilmann beschrijven het gedrag van mensen in conflictsituaties aan de hand van twee basisdimensies:

  • De mate waarin het individu probeert in zijn eigen belangen te voorzien.
  • De mate waarin het individu probeert in de belangen van de ander te voorzien.

Zo bepalen ze vijf methoden of stijlen van conflicthantering:

  • Wedijveren/doordrukken
  • Aanpassen/toegeven
  • Vermijden/terugtrekken
  • Samenwerken/exploreren
  • Compromis zoeken

Meestal heb je door je temperament en door ervaringen bepaalde stijlen beter ontwikkeld dan andere. Daardoor ben je geneigd er meer op te vertrouwen en die stijlen vooral in te zetten.

Maar laat je niet vangen. De vijf manieren zijn nuttig. De effectiviteit van elke stijl hangt af van de eisen die een bepaalde conflictsituatie stelt en de vaardigheden waarmee je de stijl gebruikt.