Wout is sinds het begin van het seizoen de nieuwe golfcoach van Jan. Wout is echter zeer kritisch voor Jan (15 j). Jan kan nooit iets goed doen en zijn techniek zou op niets trekken. Wout geeft ook geen concrete tips om zijn techniek te verbeteren. Hij breekt enkel alles af. Jan heeft nog weinig zin in de trainingen en weet niet wat hij kan doen om zijn coach tevreden te stellen. Bij de andere golfers binnen zijn team is Wout positiever en geeft hij wel opbouwende kritiek.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie