Herstelgericht werken volgens Ligand

‘Herstelgericht werken is geen doel op zich. Het is een taal die ons toelaat te communiceren over een professionele en persoonlijke houding en het biedt good practices om ‘onze’ doelen te realiseren.

In essentie gaat het om het bevorderen van een vreedzaam samenleven met aandacht voor het welbevinden en de ontplooiingskansen van elk individu.’

De 5 principes van herstelgericht werken

Herstelgericht werken stoelt op vijf principes:

  • Focus op schade is steeds het uitgangspunt om in actie te schieten, weliswaar op het curatieve niveau. Herstelgericht werken breekt deze focus op schade open omdat deze visie ook interventies op lagere niveaus van de preventie- en herstelpiramide in de kijker zet (preventie en proactie).
  • Een interactief en verbindend proces tussen alle betrokken partijen; de evidente maar ook de minder vanzelfsprekende.
  • Verantwoordelijkheid: zowel het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid als de andere appelleren op diens verantwoordelijkheid.
  • Belang van uitdrukken van emoties want emoties zijn de motor van herstel.
  • Gerichtheid op de gemeenschap: de leefgroep, de werkplek, de buurt, de klas… Een herstelgerichte aanpak versterkt de gemeenschap.

Lees er alles over in de blogpost ‘Samen wijs! Herstelgericht werken op school’

Meer weten?