Zo herken je pesten op het werk

Pesten kan je herkennen aan volgende kenmerken:

  • Pestgedrag is systematisch, zich herhalend negatief gedrag.
  • In tegenstelling tot plagen heeft pesten de expliciete bedoeling om te kwetsen.
  • Het slachtoffer wordt schade berokkend door de pesters.
  • Bij pesten is er sprake van een ongelijke machtsbalans. Pesters kiezen een slachtoffer uit dat in hun ogen ‘zwakker’ is.

Pesten kan zich uiten op verschillende manieren:

  • Je collega’s kunnen je isoleren door je te negeren, niet uit te nodigen op vergaderingen, belangrijke info achter te houden, …
  • Je collega’s kunnen je verhinderen in je werk door je systematisch te onderbreken, …
  • Je collega’s kunnen je persoonlijk functioneren aantasten door je te kleineren, voor schut te zetten, roddels te verspreiden, je te intimideren, ...

Deze officiële definitie kan je opnemen in het arbeidscontract:

Pesten op het werk bestaat uit een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen buiten of binnen de onderneming of instelling die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, tijdens de uitvoering van het werk en die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon wordt aangetast, de baan van deze persoon in gevaar wordt gebracht, dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Deze gedragingen uiten zich o.a. in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

Niet alles wat misgaat tussen mensen is pesten

Niet elk conflict, niet elke plagerij is pesten. Bij een conflict is er vaak geen sprake van een machtsonevenwicht. Het negatief gedrag blijft niet duren of er worden excuses aangeboden. Het viseren van één persoon is er niet bij.

Als er voldoende respectvol met elkaar wordt omgegaan kunnen conflicten zelfs verandering en vernieuwing teweeg brengen. Als het echter de bedoeling is om iemand doelbewust te schaden zodat deze zich minder voelt dan de anderen, dan is er sprake van pesten.

Neem contact op met je eigen preventiedienst en/ of sociaal secretariaat.