Zelfbeschadiging is een overlevingsmechanisme voor een achterliggende problematiek. Dat overlevingsmechanisme kan verschillende vormen aannemen: zelfverwonding, voorwerpen in het lichaam brengen, een overdosis medicatie of drugs, verstikking, …

Deze gids is bedoeld om ouders, hulpverleners, andere familieleden en vrienden te helpen omgaan met jongeren die zichzelf beschadigen. De inhoud werd ontwikkeld op basis van gesprekken met ouders en hulpverleners.

Je vindt in deze brochure informatie over:

  • de kenmerken en oorzaken van zelfbeschadiging;
  • hoe je een jongere kan steunen;
  • welke hulp beschikbaar is.

Hulplijnen

Self-Injury Outreach and Support

Zelfverwonding.be

Opzettelijk zelfverwondend gedrag in de adolescentie.

Stichting Zelfbeschadiging