Vraag bijvoorbeeld aan je leidinggevende om het gesprek tussen jou en de ander mogelijk te maken. Op je werk kan je hiervoor de vertrouwenspersoon aanspreken.

Die biedt je in eerste instantie een luisterend oor en helpt je te zoeken naar mogelijke oplossingen voor je conflict.

De vertrouwenspersoon bekijkt met jou de situatie en kan, met jouw uitdrukkelijke instemming, ook enkele dingen doen, namelijk: 

  • De persoon met wie je een conflict hebt aanspreken en een boodschap van jou overbrengen. Als je je gepest voelt bijvoorbeeld, die persoon laten weten dat hij moet ophouden met je te pesten. 
  • De vertrouwenspersoon kan jou en de andere onrechtstreeks met elkaar doen communiceren en zo proberen het conflict uitpraten. 
  • Als jij en de ander het zien zitten, kan de vertrouwenspersoon ook een rechtstreeks gesprek tussen jullie organiseren en begeleiden om naar een oplossing te zoeken.

Voelt het niet veilig? Vraag om een externe bemiddelaar in te schakelen. De kosten van deze bemiddeling zijn voor je werkgever.