In een tienergroep is veel agressie. Regelmatig vechten de tieners met elkaar ruzies uit. Als begeleider Stanley de huiskamer binnenkomt, merkt hij dat 16-jarige Arjan de 13-jaringe Idriss weer treitert. Idriss delft meestal het onderspit, hij durft zelden tegen iemand in te gaan. Op het moment dat begeleider Stanley wil ingrijpen, hoort hij tot zijn verbazing hoe Idriss Arjan flink de waarheid zegt: “Wil je wel eens stoppen met me de hele tijd zo te pesten en te kleineren. Stoer hoor als 16-jarige een 13-jarige zo voor schut zetten. Kijk in de spiegel en geef gewoon toe dat je zelf niet lekker in je vel zit en doe er iets aan. Alleen zo kan het hier leuker worden in de groep. Voor iedereen!’ Een groepje medebewoners staat om de ruziemakers heen en wacht met een schuin oog op de reactie van begeleider Stanley.

We beschouwen het gedrag van Idriss als een groene kleur volgens het Grenswijs-systeem.

Ongewenst gedrag van een ander begrenzen en assertief opkomen voor jezelf is oké.

Reactie naar Idriss

Doel: de cliënt moet...

Welke stappen kan je zetten?

Voorbeeld

Taal hebben, kunnen spreken over

Gedrag benoemen

"Ik hoor dat je Arjan op haar plaats zet. We weten allemaal al langer dat ze regelmatig anderen treitert en dat dat een werkpunt is van haar."

Weten welk gedrag oké is en waarom

Bevestigen en uitleggen waarom

"Ik vind het knap dat je zo voor jezelf opkomt, daarbij benoemt wat er gebeurt, grenzen stelt en je verwachtingen uit."