Een groep van 15-16-jarigen is op weekend met de jeugdbeweging. Tijdens een teambuildingsactiviteit sjorren ze een vlot waarop de ganse groep past.

In de discussie over wie als eerste op het vlot moet, wordt al snel de naam van Katharina geroepen. De groep scandeert uit volle borst: 'Katharina, Katharina, Katharina!'
Sommigen doen er nog een schepje bovenop: 'Komaan Katharina, ga op het vlot!', 'Ga dan, Katharina, wij staan te wachten!', 'Doe niet flauw.'

Katharina stapt op, maar nog voor ze een peddel kan meegrijpen, gooit de groep het touw - waarmee het vlot aan een boom vasthangt - in het water.

Het vlot drijft snel naar het midden van de vijver.
De groep barst in schaterlachen uit.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie