Een leiding (21) en deelnemer (14) hebben op bivak een verhitte discussie. De leiding beschuldigt de deelnemer ervan zijn smartphone te hebben gebruikt, wat strikt verboden is tijdens het 10 dagen durende kamp. De leiding eindigt met een grijnzende: “Ik zal die smartphone wel vinden!”. De daaropvolgende dagen vindt de deelnemer meermaals op onverwachte momenten de inhoud van diens bagage terug verspreid over de gehele tent, de kampeerweide, etc.

We kijken naar het gedrag van de leiding.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie