Ken je directie

Stem je aanpak af op de stijl van de directie. Achterhaal wat ze weet en hoe ze denkt over het onderwerp: 

  • Wat vindt de directie belangrijk en wat niet?  
  • Welk belang heeft de directie bij je verhaal? 
  • Wat heeft ze erbij te winnen of en te verliezen?  

Verzamel feiten, cijfers en getuigenissen

Breng de gegevens en je voorstellen op een zodanige manier dat je je directie aanspreekt. Denkt je directie vooral in termen van opbrengsten en kosten? Maak dan duidelijk wat je initiatieven kunnen opleveren, zowel financieel als bijvoorbeeld voor het imago van de organisatie.  

Draagt de directie de missie en visie hoog in het vaandel? Of houdt ze strikt vast aan eerder gestelde prioriteiten? Toon dan uitgebreid aan hoe je initiatieven daarin passen en ertoe bijdragen. 

Argumenten om grensoverschrijdend gedrag beleidsmatig aan te pakken

Er zijn verschillende doorslaggevende argumenten om beleid te maken. Jouw organisatie is wettelijk verplicht om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Ook zijn er  nog sociale en economische motieven.