Waarom een werkgroep?

Met een werkgroep:

 • creëer je draagvlak en erkenning;
 • breng je sterktes en zwaktes in de organisatie in kaart;
 • stel je prioriteiten;
 • ontwikkel en communiceer je visie, actieplannen, maatregelen of richtlijnen;
 • stippel je communicatie uit;
 • evalueer je het integriteitsbeleid. Stuur je bij en hou je het actueel.

Stel de werkgroep samen

Met maximum twaalf personen ga je goed vooruit. Deelnemers kunnen zich vrijwillig aanmelden, op vraag vrijwillig instappen of verplicht deelnemen.

Stel een diverse en complementaire groep samen. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers vind je op alle niveaus van je organisatie. Streef naar een vertegenwoordiging van verschillende afdelingen, functies, leeftijden, karakters. Zo creëer je draagvlak en stroomt informatie beter door.

Kennis, ervaring en visie over het thema grensoverschrijdend gedrag is mooi meegenomen. Zorg dat een directielid meewerkt met de werkgroep. Dat vergemakkelijkt beslissingen.

Maak afspraken over mandaat

Wat mag de werkgroep doen en wat moet ze doen? Wat zijn grenzen en beperkingen? Bepaal hoe autonoom de werkgroep werkt en of ze adviseert of beslist.

Hou ook rekening met de mate waarin de werkgroep aftoetst bij andere medewerkers en wat ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de directie.

Spreek af hoe breed de werkgroep werkt: alleen voor een team, een afdeling of voor de hele organisatie.

Maak praktische afspraken over:

 • waar en wanneer de werkgroep vergadert;
 • of je stipt begint of met een academisch kwartiertje;
 • het minimum aantal deelnemers om de vergadering te laten doorgaan;
 • wie de voorzitter, timekeeper, procesbewaker en verslaggever is;
 • de agenda en het verslag: wanneer, naar wie en hoe wordt het verslag en de agenda doorgestuurd?;
 • hoe de werkgroep beslist;
 • wie knopen doorhakt;
 • hoe je afwezige deelnemers op de hoogte houdt.

Deel wat je doet

Hoe en wanneer informeer en betrek je anderen bij de activiteiten, adviezen en beslissingen van de werkgroep?