Het werkt danig op de zenuwen van Christophe dat Marianne steeds belt voor hulp. Elke keer opnieuw blijkt er niet echt iets te zijn en begint ze vooral te zeuren en irrelevante vragen te stellen.

Telkens als Christophe het contact wil verbreken, doet ze alsof ze nog een heel belangrijke vraag heeft en zijn hulp echt nodig heeft. Ze reageert telkens verongelijkt en boos als hij kordaat zegt dat hij het contact nu beëindigt. Ze slingert dan de lelijkste verwijten naar zijn hoofd om hem enkele uren later weer te bellen.

Hij heeft er echt genoeg van. Deze week reageert hij amper nog als ze belt.

man zit achter bureau en is vermoeid

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie