Aantal deelnemers: Min. 2 - Max. 8

Duur: 30 tot 60 minuten

Materiaal: voor elke deelnemer het scoreblad ‘Hoe conflictvaardig ben ik?

Spelverloop

Stap 1: geef elk teamlid enkele dagen vooraf het overzicht van de deelcompetenties ‘conflictvaardig’

Geef hen de opdracht om de eigen conflictvaardigheden te scoren en dit ook te vragen aan vier andere mensen (liefst twee uit de privésfeer en twee uit de werkcontext).

Op basis van deze scores beslist elk teamlid zelf aan welke drie punten hij of zij de komende twee weken wil werken. Daarbij bereidt hij of zij volgende vragen voor:

  • Waarom kies ik deze competenties?
  • Hoe ga ik daar aan werken?
  • Hoe zullen mijn collega’s merken dat ik eraan werk?
  • Wanneer ga ik eraan werken?
  • Wat verlies ik door aan deze competenties te werken?
  • Welk effect zal mijn andere gedrag hebben op mijn collega’s en cliënten?

Stap 2: om beurten legt elk teamlid zijn werkpunten voor aan de collega’s

Het team gaat telkens na of ze deze werkpunten herkennen en welk effect zij denken dat dit zal hebben op hen en de cliënten.

Tot slot bekijkt het team of ze nog specifieke tips aan dit teamlid kunnen geven.

Bron: Lingsma, M. en ten Hoedt, F. (2007). Spelen met conflicten, Nelissen.