Een leidinggevende stuurt flirterige, seksueel getinte berichtjes en foto’s naar een medewerker. De medewerker gaf al eens aan dit niet fijn te vinden, maar de leidinggevende lachte dit weg, zei dat het goed bedoeld was en blijft hiermee doorgaan. De medewerker heeft nu schrik voor ontslag, durft de leidinggevende niet meer aanspreken hierover en reageert heel beperkt op de berichten. Op het werk ontwijkt de medewerker de leidinggevende zoveel mogelijk. De medewerker oogt erg afwezig tijdens het werk en ziet er heel moe uit.

We kijken naar het gedrag van de leidinggevende.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie