Op een personeelsfeestje loopt de sfeer gemoedelijk. Er wordt heel wat alcohol geschonken en gedanst. Een leidinggevende en stagiair flirten de hele avond. Ze dansen steeds intiemer en maken veel plezier.

Later op de avond lopen de leidinggevende en de stagiair, beiden licht aangeschoten, weg naar de lege bureaus. De leidinggevende vraagt een tweetal keer aan de stagiair om te kussen, die uiteindelijk toegeeft. Na een tijdje gaan ze terug naar het feestje en scheiden hun wegen.

De dag na het personeelsfeest is de sfeer ongemakkelijk tussen de leidinggevende en de stagiair. De leidinggevende ontwijkt de stagiair. De stagiair schaamt zich, is bang voor de consequenties en weet niet goed hoe hiermee verder te gaan.

We kijken naar het gedrag van de leidinggevende.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie