Een groep sporters van 14 jaar maakt kwetsende opmerkingen over de lichaamsgeur van Piet, een medesporter van 14 jaar. Ze zeggen dat hij stinkt, altijd vettig haar heeft en hebben commentaar op zijn kleren. Tijdens de trainingen lachen ze regelmatig met zijn uitvoering van de oefeningen. Via social media gaat er ook een meme de ronde over Piet en zijn lichaamsgeur. Piet is heel teruggetrokken tijdens de trainingen en kreeg de meme ook te zien waardoor hij zich enorm schaamt en het gevoel heeft dat iedereen naar hem kijkt. Een iemand van de sporters vindt dat het te ver gaat en stuurt de meme naar de sportbegeleider.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie