CASUS STAN

Veiligheidsplan

Opgesteld op: 05/02/2021

Door: Ouders, leefgroepbegeleiding, contextbegeleiding, consulent OCJ

Personalia

Naam: Stan

Geboortedatum: 25/09/2007 (14 jaar)

Relevante klinische informatie:

Omschrijving van het seksueel grensoverschrijdend gedrag

Omschrijving in gedragstermen:

 • Stan betastte de geslachtsdelen van een andere jongen (13 jaar), tijdens het zwemmen met de leefgroep. Deze jongen stemde hier niet mee in en vertelde de feiten, onmiddellijk nadat ze gebeurden, aan de begeleiding.
 • Vorig jaar betastte Stan zijn jongere broer (10 jaar) en zus (8 jaar) meerdere malen. Hierbij zou hij gebruik gemaakt hebben van dwang en manipulatie om geheimhouding te bekomen. Naar aanleiding van deze feiten werd Stan aangemeld bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, waar een traject werd opgestart.

Beoordeling a.d.h.v. het Vlaggensysteem: Zwart

SGG ten aanzien van dertienjarige jongen valt onder rode vlag. Gezien de eerdere feiten (herhaling) schuift dit echter op naar zwart.

 • Toestemming: De dertienjarige jongen stemde niet toe.

 • Vrijwilligheid: Omdat de dertienjarige jongen het niet leuk vond dat hij werd aangeraakt, en Stan geen toestemming vroeg, is hier geen sprake van vrijwilligheid.

 • Gelijkwaardigheid: Beide jongens zijn gelijkwaardig wat betreft leeftijd en vaardigheden.

 • Ontwikkeling: De door Stan gepleegde feiten zijn niet passend bij zijn leeftijd en ontwikkeling. Een jongen van zijn leeftijd zou moeten weten dat er toestemming nodig is voor seksuele aanrakingen.

 • Context: In geen enkele context is dit gedrag (betasten zonder toestemming) oké.

 • Impact: Het gedrag kan emotionele of psychologische schade tot gevolg hebben (voor zowel Stan als het slachtoffer).

Gedragsregels

Risicosituaties:

 • Ongesuperviseerde contacten met andere kinderen en jongeren.

Gedragsregels:

 • Stan mag lichaamsdelen, die bedekt worden door kledij, niet aanraken.

 • Stan mag niet alleen zijn met andere kinderen en jongeren.

 • Wat betreft school en de vrijetijdsactiviteiten (m.n. voetbal): Stan kan niet alleen zijn met andere kinderen en jongeren.

 • Na de training of wedstrijd doucht Stan thuis of in de leefgroep, niet in de kleedkamers van de voetbalclub.

 • Zowel thuis als in de leefgroep mag Stan niet op de kamer van anderen komen, of anderen op zijn kamer.

 • Stan mag niet mee gaan zwemmen met school of de leefgroep.

Toezicht

Ouders en begeleiders: volledig geïnformeerd.

Wat betreft school: enkel CLB, directie en klastitularis zijn volledig op de hoogte. Andere leerkrachten kennen de maatregelen, maar niet de reden hiervoor.

Idem voetbaltrainer.

Pedagogische, begeleidings- en therapeutische acties

Veiligheidsobject voor jongere broer en zus. Nagaan of er nood is aan begeleiding voor broer, zus of andere jongen.

Aanmelding bij gespecialiseerde dienst overwegen.

Gevolgen bij het niet naleven van het veiligheidsplan

 • Aanspreken op zijn gedrag en uitleggen (herhaling + visueel maken)

 • Klacht indienen bij politie

 • Als Stan nieuwe feiten pleegt in de leefgroep, kan hij daar niet langer verblijven.

 • Als hij thuis nieuwe feiten pleegt, worden de weekends opgeschort.

Evaluatie en bijsturing

Volgende evaluatie is gepland op 05/03/2021 (na 1 maand)

Voorstel mogelijke bijsturing, indien bij positieve evolutie:

 • Geen één-op-één-contacten, wel sociaal contact mogelijk in kleine groepjes.
 • Afbouwen van toezicht.
 • Op langere termijn hervinden van experimenteerruimte.

Bron: Praktijkgids seksualiteit en grenzen (2021). YUNECO CARO-I.T.E.R.: Clijsters, A., Daelemans, S., De Pourcq, C., Duquet, N., Neirynck, B., Wilson, S.