Stappenplan

Stap 1

Hoe een leerlijn relationele en seksuele vorming maken en implementeren? Bekijk het document ‘visietekst basisonderwijs’ , ‘visietekst secundair onderwijs’ of ‘visietekst buitengewoon onderwijs’ om een schooleigen leerlijn te maken en te implementeren. 

Stap 2

Vertrek vanuit dit document ‘ontwikkelingsdoelen en eindtermen basisonderwijs', 'ontwikkelingsdoelen en eindtermen secundair onderwijs’ of ‘ontwikkelingsdoelen en eindtermen buitengewoon onderwijs’ voor relationele en seksuele vorming.  

Stap 3

Vertrek vanuit de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren van 2,5 tot 12 jaar, van kinderen en jongeren van 12 tot 18 jaar en van kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, georganiseerd per thema.

Een stevig kort-korter-kortst document, beperkt tot één pagina per thema dat helpt bij het opstellen van de leerlijn. 

Stap 4

Deze ‘doelenlijst basisonderwijs’, ‘doelenlijst secundair onderwijs’ en ‘doelenlijst buitengewoon onderwijs’ is een ‘shoppingbestand’ met een pak mogelijke lesdoelen die in een leerlijn terecht kunnen komen.

Lees de intro van het bestand, dat je meer richting geeft.

Stap 5

Het bestand ‘leerlijn basisonderwijs’, ‘leerlijn secundair onderwijs’ of ‘leerlijn buitengewoon onderwijs’ is het sjabloon voor de uiteindelijke leerlijn, waar je met kopiëren en plakken vanuit het bestand ‘doelenlijst’ de leerlijn per graad en per thema kan inzetten.

Wil je weten hoe met deze documenten aan de slag te gaan? Bekijk dan dit instructiefilmpje voor de basisschool, en verplaats deze kennis naar jouw onderwijscontext:

Voorbeeld van een traject in een school

Sensoa kan je ondersteunen in dit proces.

Hieronder lees je hoe zo’n begeleiding eruit kan zien.

Intro relationele en seksuele vorming

Voor wie: ganse team  

Duur: 1u30 min   

Doel en inhoud: Dit is best een sessie op een teamvergadering, voor het hele schoolteam: een ‘warmmaker’. Je bent niets met een mooie leerlijn als de helft van het team het nut er niet van inziet of geen 'goesting' (gekregen) heeft om hiermee aan de slag te gaan. Nadat mensen weten waarover het gaat en waarom relationele en seksuele vorming (RSV) nuttig is, krijgen ze in de sessie zelf de mogelijkheid om aan te geven wat hun noden zijn, wat zij belangrijk vinden en wat zijn nodig hebben om RSV in de praktijk te brengen.  

De input van het team wordt zo een belangrijke factor in het leerlijn-traject. Dit gebeurt online (bijvoorbeeld op groot scherm, of thuis te bekijken).

Webinar Leermiddelen + Q&A

Voor wie: Wie relationele en seksuele vorming geeft 

Duur: 30 min per webinar, te bekijken op moment wanneer het past + 1 uur Q&A online 

Doel en inhoud: Leerkrachten kunnen op een zelfgekozen moment de vooraf opgenomen webinar over leermiddelen bekijken. Elke webinar duurt ongeveer een half uur. De Q&A duurt een uur. 

Op een zelfgekozen moment bekijken de collega’s die de relationele en seksuele vorming geven de webinar. Op een Q&A (vraag- en antwoordsessie) kunnen ze vragen stellen aan de procesbegeleider over de getoonde leermiddelen en hoe ze te gebruiken 

Leerlijnsessies

Voor wie: de kerngroep 

Duur: op voorhand kunnen de documenten bezorgd worden, met een instructiefilmpje hoe deze documenten te gebruiken 

Doel en inhoud: We raden aan om een halve dag met een klein groepje hieraan te werken (3 tot maximum 4 personen). Als je dit opsplitst in kortere sessies, bestaat de kans dat er tijd verloren gaat (‘waar waren we weer? Afwezigheden? Etc…). Door drie uur door te werken, is er een grotere kans dat dit vooruitgaat. De procesbegeleider ondersteunt waar nodig. 

Leerkrachten kunnen het instructiefilmpje op voorhand bekijken en stellen vragen tijdens een online vraag- en antwoordsessie.  

Intervisies

Voor wie: groepssamenstelling naargelang vraagstukken, max 10p 

Duur: per thema maximum een uur 

Doel en inhoud: Intervisie met leerkrachten. Of we bepalen per intervisie een thema (‘zwakke leerlingen’; SGG; een thema…) waarop leerkrachten kunnen intekenen mét eigen vragen passend binnen dit thema. OF we laten ze casussen inbrengen en groeperen dan casussen die qua thema bij elkaar passen om een intervisie te houden.