Stel je team deze vragen:

  • Wat breng jij al aan in jouw lessen?

  • Wat ontbreekt nog?

  • Wat heb je nodig om dit te kunnen geven?

De vragenlijst invullen duurt een tiental minuutjes. Zo kan jouw school een leerlijn opstellen, zodat elke leerling gepaste informatie over seksualiteit krijgt.

Enkele tips:

  • Durf je niet goed te werken met deze vragenlijsten bij leerlingen? Pas dan eventueel de taal aan zodat jouw team zich er goed bij voelt. In deze vragenlijsten werd alvast al aandacht besteed aan pedagogisch gepast taalgebruik.

  • Om echt te weten welke vragen er leven bij jongeren, kan je hen anonieme vragen laten neerschrijven enkele weken voor de lessen relationele en seksuele vorming beginnen. Zo weet je helemaal zeker welke vragen er leven bij de jongeren.

  • Surf naar de leermiddelenbank van Sensoa en ontdek leermiddelen om les te geven over relaties en seksualiteit

  • Zoek je tips om les te geven over relaties en seksualiteit? Surf naar Lesgeven over relaties en seksualiteit | Sensoa.