Een 17-jarige cliënte met een verstandelijke en lichamelijke beperking (emotionele leeftijd 12) vroeg assistentie bij het douchen. Later beschuldigt de cliënt de begeleider van ongewenste aanrakingen. Dit kwam zeer hard aan bij de begeleider zelf, maar ook bij de teamgenoten. Lichamelijkheid is sindsdien in de organisatie geen gemakkelijk thema.

6 vingers wijzen naar persoon

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie