Zet in op je relatie met je doelgroep

De relatie of de ‘klik’ die je hebt met de leden van je doelgroep is een belangrijk element voor een positief klimaat en speelt een belangrijke rol in de effectiviteit van je aanbod.

Bouw daarom vanaf dag één aan een goede relatie. Zorg voor een warm en gastvrij onthaal van nieuwe leden, leerlingen of collega’s met voldoende informatie over het reilen en zeilen van je werking.

Wees nabij en bereikbaar. Laat je doelgroep voelen dat ze gezien worden en van belang zijn. Sluit aan bij hun leefwereld, ga uit van hun eigen krachten en versterk ze. Neem beslissingen in het belang van je doelgroep.

Sta open om jezelf te leren kennen. Je persoonlijkheid beïnvloedt de manier waarop je met je leden omgaat. Maak regelmatig tijd om met je collega’s te reflecteren op ieders functioneren. Waar staat iedereen op een lijn tussen consequent zijn en nabij zijn? Kunnen jullie mekaar ondersteunen in het zoeken naar een midden?

Ook je gezichtsexpressie; hoe je je stem gebruikt en hoe je communiceert beïnvloeden de kwaliteit van het klimaat. Ondersteun ook je doelgroep in hun communicatie naar jou toe. Luister en speel in op hun beleving en behoeften en vraag regelmatig: wat heb jij nu nodig?

Heb oog voor de groepsdynamiek

Positieve onderlinge interacties in de groep zorgen er mee voor dat iedereen zich veilig voelt.

Hoe stimuleer je een soepele groepsdynamiek?

  • Maak de groep niet te groot.
  • Wees nabij. Zorg dat de groepsleden je steeds weten te vinden.
  • Stel met je groep positieve groepsdoelen op.
  • Vergroot je kennis over groepsdynamische processen en leer ze hanteren.
  • Wees zelf een rolmodel door complimenten te geven, respectvol om te gaan met groepsleden en te reageren op grensoverschrijdend gedrag.
  • Heb aandacht voor pestgedrag en voor de machtsverhoudingen en de rollen die groepsleden opnemen. Stuur actief bij waar nodig.
  • Geef groepsleden de mogelijkheid om zich terug te trekken op een eigen, rustige plek als er spanning dreigt. Stress daalt als iemand controle over de situatie ervaart.
  • Organiseer activiteiten die verbindend werken en sociale vaardigheden versterken: speel samen een spel, ga op uitstap, vier feest. Geef de groep inspraak en laat hen als dat kan ook zelf activiteiten organiseren.
  • Voorzie overlegmomenten waarin je de groepsleden stimuleert zich uit te spreken over zaken die hen of anderen aangaan. Dat bevordert het luisteren naar elkaar, het onderhandelen en elkaar aanspreken, feedback geven en complimenteren. Je kan ook de sfeer, de groepsnormen, groepsprocessen en de manier van omgaan met elkaar bespreekbaar maken. Maak iedereen mee verantwoordelijk voor de sfeer en de onderlinge interacties. Luister en neem elke inbreng serieus.

Sometics

Sometics is een webapplicatie die de sociale verbindingen en relaties die in een groep, klas of team spelen, zichtbaar maakt. Heldere rapportages geven de groepscohesie en onderlinge aantrekking en afstoting tussen groepsleden weer.

Op basis van de weergegeven patronen kan de groepsleider de groepsdynamiek beïnvloeden en over langere tijd zien of de invloed heeft gewerkt.

Maak een gratis account aan of neem een professioneel account met meer mogelijkheden.

Betrek het nabije netwerk

Goede contacten met het nabije netwerk zijn belangrijk. Geef ouders een plaats in de werking, nodig hen uit voor een gezamenlijke activiteit en informeer hen regelmatig, ook over seksualiteit en relaties.

Werk je in de hulpverlening?

Beschouw ouders dan zéker als een waardevolle partner. Durf hun hulp in te roepen als het moeilijk loopt of als er 1-op-1-begeleiding nodig is. Breng dat ook bij de intake ter sprake.

Breng in (semi)residentiële settings ook het ruimere netwerk van je cliënten in kaart en zorg voor voldoende contactmogelijkheden.

Denk aan telefoneren, brieven of e-mails schrijven en ontvangen, internettoegang, afspreken buiten de organisatie of bezoek ontvangen. Dit heeft een belangrijke impact op hun welbevinden.