Luister en geef grenzen aan

De opvolging van en de zorg voor de dader, houdt best een dubbele reactie in.

Enerzijds hou je de mogelijkheid open om het verhaal te laten doen. Ook bij wie grensoverschrijdend gedrag stelt, brengt dat heel wat gevoelens teweeg. Schaamte, teleurstelling, angst...

Zo krijgen gevoelens een plaats en kan je de reden van het grensoverschrijdend gedrag achterhalen. De omgeving vergeet vaak aandacht te geven aan de motieven achter het gedrag. Daardoor voelt de dader zich niet gehoord, onbegrepen en in de steek gelaten.

Anderzijds keur je het gedrag af. Je geeft de grens aan. Liefst op een manier die de dader meer inzicht en inlevingsvermogen geven in het grensoverschrijdend gedrag en over de gevolgen voor zichzelf en anderen. Zo verkleint de kans dat ze hervallen.

Is de dader een cliënt en het slachtoffer een medewerker? Dan steekt bij beide vaak onzekerheid de kop op en komt de vraag: ‘hoe moet het nu verder?’ Er is schade aan hun relatie en die moet hersteld worden.

Ga na of een opvolgingsgesprek voldoende is of dat er echt een bemiddelend gesprek naar herstel moet gebeuren.