Pak agressief gedrag structureel aan

Leg organisatorische en technische maatregelen vast, stem ze op elkaar af en veranker ze in je algemene visie en agressiebeleid. Zorg ervoor dat de werkprocessen deze maatregelen ondersteunen.

Organisatorische maatregelen zijn bijvoorbeeld: procedures, voorschriften en plannen. Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld: materiële, bouwkundige en infrastructurele ingrepen of trainingsprogramma’s.

Agressief gedrag hanteren doe je niet alleen. Structureel werken betekent ook dat je taken en verantwoordelijkheden vastlegt. Zo vergroot je de kans dat het beleid wordt uitgevoerd.

Pak agressief gedrag integraal aan

Een integrale aanpak betekent dat je op verschillende niveaus werkt. Je richt je op medewerkers en je doelgroep. Of die nu slachtoffer, dader of getuigen zijn.

Het betekent ook dat je maatregelen neemt op verschillende niveaus:

  • om agressief gedrag te voorkomen;
  • om er gepast op te reageren;
  • om de schadelijke gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken of voorkomen.