Wat willen we? Waar geloven we in?

De visie omschrijft waarvoor je organisatie staat, waar ze in gelooft en waar ze naartoe wil. Ze beschrijft de kernwaarden van je organisatie in een ambitieus toekomstbeeld. Hoe duidelijker dat beeld, hoe meer aantrekkingskracht het heeft, hoe gemakkelijker mensen het met zich meedragen en zich ermee kunnen identificeren. Ook naar de buitenwereld toe is een visie een visitekaartje: je maakt duidelijk waar je organisatie voor staat en wat haar meerwaarde is.

Een visie bestaat uit drie elementen:

  • Een situatieschets: Waar heeft je organisatie mee te maken?
  • De gewenste situatie: De gedroomde positie van je organisatie. Waar wil je staan? Wat wil je bereiken?
  • De succesformule: Hoe bereik je die droom? Welke waarden, kwaliteiten, competenties en strategie zet je in? Waar laat je je door leiden?

Een visie kun je algemeen houden. Toch is het voor sommige thema’s handig een specifieke visie uit te werken. Een visie op ‘agressie en agressiebeheersing’ biedt bijvoorbeeld houvast bij het hanteren van agressie.

Waarom een visie?

Een gedeelde visie geef richting en houvast. Ook in turbulente tijden. Ze stelt iedereen in staat om bewuster te handelen en te beslissen.

Ze helpt je beleidskeuzes maken, doelen formuleren en maatregelen stroomlijnen, verantwoorden, aftoetsen en bijsturen.

Weten waar je voor staat en wat verwacht wordt, zorgt voor duidelijkheid en veiligheid.

Daarnaast reikt een gedeelde visie criteria aan om acties en gedrag te beoordelen. In welke mate brengt deze actie ons in de gewenste richting? Of net op een zijspoor?

Maak een visie op maat

Elke organisatie is anders. Een goede visie is uniek en specifiek: maak een visie op maat van jouw organisatie.

Ontwikkel een visie op grensoverschrijdend gedrag in 8 stappen