De klusjesman van de instelling komt iets herstellen, doet de deur op slot en vraagt aan de cliënte om op bed te komen zitten om 'het spelletje met de borsten' te spelen.

Deze reactie geven we aan de klusjesman

Doel: de klusjesman moet... Voorbeeld
Gedrag stoppen
Taal hebben, kunnen spreken over "Je bent bij deze cliënte op de kamer geweest voor een herstelling, maar je hebt haar gevraagd om het ‘spelletje van de borsten’ te spelen. Je deed de deur op slot en vroeg haar op bed te komen zitten."
Het eigen perspectief kunnen verwoorden "Vertel eens, wat is er dan juist gebeurd? Hoe gaat dat in zijn werk? Is het iets wat de cliënt vraagt om te doen? Vindt ze het leuk? Hoe beleef jij dit? Hoe ben je hiermee begonnen? Waar wil je hiermee naartoe?"
Weten welk gedrag oké is en waarom "Wat je op vlak van seks doet, kies je zelf..."
Weten welk gedrag niet oké is en waarom

"...maar dit is een werksituatie en deze cliënte is zeer kwetsbaar en zwak, en zij ziet jou als een personeelslid. Ze durft wellicht niet weigeren als ze dit zou willen. De deur op slot doen, kan intimiderend overkomen. Als personeelslid worden we verwacht om voor de cliënten te zorgen en de instelling staat borg voor hun veiligheid. Wat er is gebeurd, kan dus niet en mag ook niet opnieuw gebeuren."

Een afspraak kennen over hoe hier verder mee zal worden omgegaan Wat kan je doen om dit te garanderen?
  • Als collega: "Ik maak dit over aan de verantwoordelijke."
  • Als verantwoordelijke: "Ik neem akte van wat je vertelt, ik overleg hierover intern en laat je weten welke stappen wij hierrond zullen nemen."

Wat zijn de consequenties?

  • "Wellicht zal hier minstens een tuchtsanctie op volgen, of er wordt een aangifte gedaan."
  • "We nemen maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen: voorlopig kom je niet meer in contact met de bewoners (preventieve schorsing of ontslag)."
Nazorg krijgen Een gesprek met een collega die seksueel grensoverschrijdend gedrag begaat, hangt af van de rol die de gesprekspartner heeft en van het mandaat dat daarbij hoort. Het kan een verschil zijn als je niet verantwoordelijk bent voor de begeleiding en de evaluatie van collega’s. Je kan natuurlijk je collega aanspreken op zijn gedrag, maar ook een interne melding volstaat. Als je een team-ondersteunende rol hebt, kan je ook stappen zetten in de begeleiding of tuchtregeling.

Deze reactie geven we aan de cliënte

Doel: de persoon moet... Voorbeeld
Gedrag stoppen
Taal hebben, kunnen spreken over "De klusjesman is bij jou op de kamer geweest voor een herstelling, maar hij heeft jou gevraagd om het ‘spelletje van de borsten’ te spelen. Hij deed de deur op slot en vroeg jou op bed te komen zitten."
Het eigen perspectief kunnen verwoorden "Vertel eens wat er dan juist gebeurt? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat vraagt hij jou om te doen? Vind je het leuk? Hoe beleef jij dit? Hoe is dit begonnen?"
Weten welk gedrag oké is en waarom "Het is oké dat je hierover melding maakt en dat je twijfelt of dat wel kan."
Weten welk gedrag niet oké is en waarom "Een klusjesman is ook personeel en hij mag je borsten niet aanraken en zich niet in je kamer terugtrekken met de deur op slot. Wat is gebeurd, mag dus niet en mag ook niet opnieuw gebeuren."
Een afspraak kennen over hoe hier verder mee zal worden omgegaan
  • "Wat kunnen we doen om dit te garanderen?"
  • "Wat heb jij nu nodig? Wat zou je willen doen? Wat zijn de mogelijkheden die we je kunnen aanbieden?"
  • "Ik maak dit over aan de verantwoordelijke, ik overleg hierover intern en laat je weten welke stappen wij hierrond zullen nemen."
  • "Wellicht zal hier een tuchtsanctie voor worden gegeven. We nemen maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen."
Nazorg krijgen "Hoe kunnen we je hier verder mee helpen? Zullen we een vervolggesprek plannen?"