Een toneelbezoeker vergiste zich van datum over de voorstelling. Hij wordt boos als hij dit hoort van de onthaalmedewerkster. Hij scheldt haar uit en loopt weg. De onthaalmedewerkster haalt haar schouders op en werkt verder.

We beschouwen dit gedrag als een gele kleur volgens het Grenswijs systeem.

Frustraties zijn op zich oké en begrijpelijk, maar de manier waarop de man reageert (uitschelden) past niet in deze context.

De onthaalmedewerkster kan op zich makkelijk uit de situatie stappen (geen druk of dwang) en het lijkt dat ze geen negatieve impact ondervindt. Toch is begrenzing nodig.

De leidinggevende kan zowel op de toneelbezoeker als op de onthaalmedewerkster reageren.

Reactie naar de toneelbezoeker

Doel: de cliënt moet...

Welke stappen kan je zetten?

Voorbeeld

Taal hebben, kunnen spreken over

Gedrag benoemen

"Ik hoorde dat u mijn medewerkster beledigde. Wat is hier precies gebeurd?"

Weten welk gedrag oké is en waarom Bevestigen en uitleggen waarom "Ik begrijp dat u boos bent. U moet inderdaad teleurgesteld zijn om te vernemen dat de voorstelling op een ander moment plaatsvindt dan aanvankelijk gedacht".
Weten welk gedrag niet oké is en waarom Begrenzen en uitleggen waarom "Het is niet oké om de onthaalmedewerkster te beledigen. Zij kan daar niets aan doen. Wat u zegt, is bovendien kwetsend. Ik denk dat de medewerkster hiervan geschrokken is."
Een afspraak kennen over hoe hier verder mee zal worden omgegaan Afspraken maken

"Wat stelt u zelf voor om dit op te lossen?"

"Hoe kan ik je helpen?"

Reactie naar de onthaalmedewerkster

Doel: de cliënt moet

Welke stappen kan je zetten?

Voorbeeld

Taal hebben, kunnen spreken over

Gedrag benoemen

"Ik hoorde zonet iemand boos reageren en jou beledigen? Wat is hier precies gebeurd? Wat deed dat met jou? Wat dacht je? Wat voelde je?"

Weten welk gedrag oké is en waarom

Bevestigen en uitleggen waarom

"Goed dat je zelf rustig bent kunnen blijven en dat je niet meer gereageerd hebt. Beledigd worden door iemand is kwetsend en niet oké. Het is normaal dat je geschrokken bent."

Een afspraak kennen over hoe hier verder mee zal worden omgegaan

Afspraken maken

"Wat heb je nu nodig? Wat kan ik voor je doen?"