Lies, een 15-jarige hockeyspeelster, heeft een rugblessure opgelopen vlak voor een belangrijke wedstrijd. Haar volwassen trainster smeekt haar om de trainingen verder te zetten en deel te nemen aan de wedstrijd. Zonder Lies is het team verloren en kunnen ze niet winnen. De wedstrijd is immers cruciaal om over te gaan naar een hogere divisie volgend seizoen. Ze overtuigt Lies om door te zetten ondanks de pijn en het doktersadvies om te rusten.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie