De 15-jarige Aldo keert na de middagpauze niet terug naar de groep. De begeleider Bart vindt hem uiteindelijk, vastgebonden aan een boom rond het speelterrein.

Aldo is kwaad en overstuur. Hij zegt dat hij tegen zijn wil werd vastgebonden maar wil de namen van de schuldigen niet prijsgeven. Getuigen vertellen Bart wie het waren.

Het blijken 3 meisjes te zijn uit een oudere groep die Aldo al eens eerder hadden opgesloten op het toilet.

jongen vastgebonden aan een boom

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie