Veiligheidsplan

Opgesteld op:

Door:

Personalia

Naam:

Geboortedatum:

Relevante klinische informatie: (vermoeden van) beperking, psych(iatr)ische diagnoses, sociaal-emotionele ontwikkeling, eigen slachtofferschap/trauma, medische achtergrondinfo,…

Het doel van deze informatie is dat de opgenomen gedragsregels en acties zo veel mogelijk op maat van de jongere zijn.

Omschrijving van het grensoverschrijdend gedrag

Omschrijving in gedragstermen:

Beoordeling a.d.h.v. het Vlaggensysteem:

  • Toestemming:

  • Vrijwilligheid:

  • Gelijkwaardigheid:

  • Ontwikkeling:

  • Context:

  • Impact:

Gedragsregels

Risicosituaties:

Gedragsregels:

Toezicht

Pedagogische, begeleidings- en therapeutische acties

Gevolgen bij niet naleven

Evaluatie en bijsturing

De volgende evaluatie is gepland op:

Voorstel mogelijke bijsturing bij positieve evolutie:

Bron: Praktijkgids seksualiteit en grenzen (2021). YUNECO CARO-I.T.E.R.: Clijsters, A., Daelemans, S., De Pourcq, C., Duquet, N., Neirynck, B., Wilson, S.