Wesley, een jongen van 13 jaar, pleegde anderhalf jaar geleden feiten op zijn 10-jarig broertje. Het veiligheidsplan, dat vlak na de feiten werd opgemaakt, limiteert contact met leeftijdsgenoten en stelt dat de jongen niet langer in de thuiscontext kan verblijven. Dit omdat de veiligheid in huis niet tte allen tijde gegarandeerd kan worden en zijn broertje reactief gedrag kan stellen wanneer Wesley thuis is.

Restrictief veiligheidsplan

Dit veiligheidsplan geldt tot op heden nog steeds, waardoor enkel telefonische en online contacten plaatsvinden met ouders en er geen contact meer plaatsvindt tussen beide broers.

De combinatie met de beperkte contacten met leeftijdsgenoten (steeds onder toezicht van een volwassene tijdens vrijetijdsmomenten) heeft een grote impact op de sociale en psychologische ontwikkeling van de jongere.

Het gemis aan contacten met familie en vrienden zorgt voor een grote lijden en een grote druk bij Wesley, wat zich uit in zelfmoordgedachten.

Alternatief veiligheidsplan

Er wordt ingezet op een veiligheidsplan in het thuismilieu, in samenwerking met de gezinsleden en ondersteund door een dienst delictgerichte contextbegeleiding, eerder dan dat thuisbezoeken verboden of geweerd worden.

Hierbij wordt regelmatig geëvalueerd hoe het verloop en het naleven van de veiligheidsafspraken gaat.

Er wordt aandacht gegeven aan het welbevinden van zowel het slachtoffer, Wesley als de andere gezinsleden. Er wordt nagedacht over manieren om herstel voor alle gezinsleden te faciliteren en realiseren.

Bron: Praktijkgids seksualiteit en grenzen (2021). YUNECO CARO-I.T.E.R.: Clijsters, A., Daelemans, S., De Pourcq, C., Duquet, N., Neirynck, B., Wilson, S.