Ongelijk behandeld worden is pijnlijk: je wordt afgewezen omwille van wie je bent zonder dat men kijkt naar wat je doet of kan. Dit heeft invloed op je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het berokkent schade en kan leiden tot sociale uitsluiting. In die zin is discriminatie een vorm van geweld.

Wat doe je als iemand je discrimineert?

Verzamel concrete feiten

Leg een dossier aan waarin je de incidenten precies omschrijft: wat is er gebeurd, wanneer, waar, door wie, wie waren er nog bij, wie zijn getuigen,...? Bewaar zoveel mogelijk bewijsstukken.

Confronteer de dader met zijn discriminerend gedrag en begrens

Benoem het concrete gedrag. Maak duidelijk waarom je dit niet op prijs stelt. En vraag om ermee te stoppen. Vraag eventueel naar het waarom van het gedrag. Aan de reactie merk je wel of de persoon bereid is om tot een oplossing te komen. Laat weten dat je stappen onderneemt als de situatie niet verandert.

Zoek steun

Die vind je bij andere slachtoffers, zodat je samen iets kan ondernemen. Vraag buitenstaanders om te getuigen, om je emotioneel te steunen of om je te helpen in gesprek te gaan met de dader. Neem zeker contact op met de vertrouwenspersoon binnen je organisatie als het discriminerende gedrag van een collega of leidinggevende komt.

Dien officieel klacht in of onderneem juridische stappen als de situatie niet verbetert

Dit kan via:

 • de klachtenprocedure van de betrokken organisatie of instantie
 • de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst | Leuvenseweg 86, 1000 Brussel | klachten@VlaamseOmbudsdienst.be | tel.1700 (Vlaamse Infolijn) | fax: 02 552 48 00
 • Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum | Koningsstraat 138, 1000 Brussel | info@unia.be | tel. 0800/12 800 | www.unia.be

Wat doe je als je getuige bent van discriminatie?

Reageer als je kwetsende of discriminerende opmerkingen of gedrag opmerkt.

 • Stel er vragen over: ‘Hoe kom je daarbij? Wat maakt dat je dat zegt of denkt? Van waaruit doe je dat?’.
 • Zeg wat het met jou doet en wat het mogelijk zou kunnen betekenen voor de persoon naar wie het gericht is.
 • Zeg wat je wel wil en verwacht.
 • Blijft de persoon dit gedrag stellen? Benoem dan duidelijk dat het om discriminatie of racisme gaat en dat dit strafbaar is en niet getolereerd wordt.

Bied het slachtoffer alle steun.

Weet dat je dezelfde stappen kan zetten als het slachtoffer. Meld het bijvoorbeeld zelf bij de instanties.

HOE REAGEER JE OP DISCRIMINERENDE GRAPJES?

 • Reageer niet: zeg niets, doe niets, lach niet. Doe dit elke keer opnieuw bij een discriminerende grap. Lach daarentegen hartelijk met niet-discrimerende grappen.
 • Ga weg voor de clou komt. Verzin een excuus: een dringend telefoontje of een plaspauze.
 • Stel oprecht geïnteresseerde vragen aan de grappenmaker om die persoon te laten inzien dat dit ongepast en kwetsend is. Gebruik een neutrale toon. Laat zelf beschuldigingen en verontwaardiging achterwege.
 • Confronteer de grappenmakker. Zeg dat je zo’n grap niet grappig vindt en dat je niet wilt dat die persoon ze nog aan jou vertelt.
2 mensen praten over discriminerende mopjes

Meer weten?

Oefen hoe jij kan reageren op discriminatie.