Blijf steeds respectvol ook al voel je je persoonlijk bedreigd of aangevallen. Zo blijf je professioneel in je functie. Zorg ervoor dat je de verschillende interventietechnieken goed beheerst. Zo blijf je niet hangen in je voorkeursstrategie en kan je soepel overschakelen op een andere aanpak wanneer dat nodig is.

Het gaat erom dat je:

  • opkomende signalen van agressief gedrag herkent,

  • inzicht hebt in je eigen emotionele en lichamelijke reacties bij agressie-incidenten en je angsten en emoties in goed banen leidt,

  • doelbewust, planmatig en methodisch handelt volgens de visie en afspraken en het incident goed afhandelt.

Het doel en de manier van reageren is anders afhankelijk van de vorm, de intensiteit en de gerichtheid van het agressieve gedrag. Zorg er altijd voor dat je interventie in verhouding staat tot het gestelde gedrag. Ga voor de minst ingrijpende.