Gymnaste opgesloten in toiletten

Sinds het begin van het schooljaar voelt Samira, een 18-jarige gymnaste, zich heel alleen door het gedrag van een aantal meisjes op de topsportschool. Ze verstoppen haar kledij, lachen haar uit telkens ze een oefening verkeerd doet en sluiten haar uit. Als ze de sportzaal binnenkomt, lachen ze heel luid en kijken ze naar haar. Het gedrag van de meisjes gaat van kwaad naar erger: ze hebben in haar slaap op internaat een stuk van haar haar afgeknipt en haar opgesloten in de toiletten. Een opvoeder van het internaat heeft dit ontdekt. Samira heeft haar verhaal gedaan en hij heeft dit gemeld aan de topsportschoolcoördinator.

Is dit over de grens?