Vlaggensysteem asiel als tool om seksueel gedrag in te schatten

Reflecteer op situaties om perspectieven uit te wisselen en om de aanpak te bespreken.

Op de fiches vind je steeds dezelfde elementen weer: 

  • De kleur van de vlag 
  • De uitleg bij de criteria 
  • Een advies over hoe je als professional op korte termijn kan reageren in deze situatie ten aanzien van betrokkenen 
  • Interne beslissingen 
  • Signalen naar het beleid toe 

Wijzig een dimensie

In de uitgewerkte situaties gaan we uit van een bepaalde gender, leeftijd, oriëntatie of etnisch culturele achtergrond. Om de eigen impliciete vooroordelen op het spoor te komen, is het interessant om in de kaart telkens één aspect te wijzigen en te bekijken of je beoordeling daardoor verandert.

Maak van de mannen vrouwen, wijzig de achtergrond of leeftijd, pas de seksuele oriëntatie aan. En bekijk wat het effect daarvan is.

Check en oefen professionele competenties

Een groot deel van eventuele handelingsverlegenheid heeft te maken met hoe over dit onderwerp kan worden gecommuniceerd. Het werkt als de tekeningen effectief worden gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan, zo leer je al doende vaardigheden gebruiken.

Denk na over beleid

In veel van de situaties is er een link te leggen naar organisatiebrede regels en afspraken, gewoontes en praktijken.

Oefenen met de situaties kan helpen om dingen te verduidelijken, blinde vlekken op te sporen, tekorten in de aanpak op de agenda te zetten en goede voorbeelden uit te wisselen en door te geven.

Pas deze werkwijze toe op eigen situaties

Selecteer een aantal situaties van de laatste jaren en evalueer ze aan de hand van het Vlaggensysteem. Let daarbij op deze richtlijnen.

Beoordeel gedrag van één persoon tegelijk

Hou je bij één momentopname. Soms maakt gedrag deel uit van een opeenvolging van interacties, maak dan een tijdlijn en beoordeel moment per moment.  

Interculturele vaardigheden

Het werken in een opvangcentrum wordt gekenmerkt door de omgang en interactie met mensen uit diverse landen, van verschillende sociale klassen, met verschillende culturele achtergronden en uiteenlopende levenservaringen.

Bewoners zijn nieuw in België en worden geconfronteerd met allerlei zaken die heel wat bij hen  losmaakt.  Medewerkers krijgen vragen, dingen te zien en te horen die soms botsen met hun eigen referentiekader.

Deze spanningsvelden managen is niet altijd evident. Vanuit de centra was er nood aan extra ondersteuning om hier mee te kunnen omgaan.

In de opleiding over interculturele vaardigheden verwerven medewerkers inzicht in het proces dat bewoners doorlopen in het ‘nieuw’ zijn.

Medewerkers worden uitgedaagd om stil te staan bij hun eigen referentiekader en hoe dit een invloed heeft op hun professioneel handelen. Medewerkers krijgen een gespreksmethodiek aangereikt die hen helpt om in gesprek te gaan met bewoners. 

Meer weten?