Onderstaande werkwijze vertrekt vanuit gezond gedrag. Je kan evengoed vertrekken vanuit moeilijk en problematisch gedrag.

Wat vertelt dit over de betrokkene? Wat kan de onderliggende leervraag zijn? Welke kennis moeten we bijbrengen? Welke attitudes? Welke vaardigheden moeten we oefenen?

Stap 1

Loop de normatieve lijst van de beoogde leeftijdscategorie door.

Wat is gezond gedrag gezien de leeftijd en context van de doelgroep waarmee je werkt?

Stap 2

Vraag de deelnemers om na te denken over de ondersteuningsbehoefte bij deze doelgroep.

  • Wat hebben ze nodig om gezond (seksueel) gedrag te vertonen?
  • Wat voor soort aandacht, zorg, educatie, begrenzing, ruimte en feedback hebben zij nodig?

Brainstorm en noteer wat gezegd wordt op die flap.

Stap 3

Wat bieden we als organisatie wel of niet?

Denk vervolgens na wie dit als taak moet hebben binnen de organisatie/het team.

  • Welke competenties zijn nodig?
  • Wat is de taakomschrijving?
  • Welke faciliteiten zijn nodig?

Stap 4

Wie speelt een rol vanuit het beleid?

Breng in kaart wie welke rol op welk niveau zou moeten vervullen om beleid te implementeren.

Stap 5

Wat gebeurt al? Wat nog niet?

Bespreek dit in kleine groepjes. Vraag een verbeterplan uit te werken aan de hand van een aantal doelen.

Stap 6

Maak een plan van aanpak.

Stap 7

Presenteer dit en geef de feedback. Maak afspraken over wat er verder moet gebeuren.