Aantal deelnemers: onbeperkt

Duur: de volgende sessies circa 10 minuten

Materiaal:

 • 2 flipovers
 • stiften
 • post-its
 • tekening van een thermometer en de temperatuurcurve

Spelverloop

Stap 1: leid het concept 'gevoelstemperatuur' in

In weerberichten gaat het vaak over de gevoelstemperatuur, die belangrijker is dan de werkelijke temperatuur. Ze helpt je om je kleding en gedrag aan te passen.

Omstandigheden als sterke wind of luchtvochtigheid geven soms namelijk een kouder of warmer gevoel dan wat je op basis van de objectieve meting zou verwachten.

Jullie gaan vandaag samen de gevoelstemperatuur in dit team onder de loep nemen en waar nodig aanpassingen doen.

Stap 2: iedereen stelt zichzelf de volgende vragen

 • Wat is voor jou de gevoelstemperatuur van onze teamsamenwerking?
 • Wat zijn de belangrijkste redenen dat je deze temperatuur voelt? Op basis van welke overwegingen kom je tot deze temperatuur?
 • Wat is jouw ambitie: welke temperatuur wil je bereiken over 3 maanden en over 6 maanden?

Stap 3: elke deelnemer licht zijn gevoelstemperatuur toe en noteert deze

 • Maak één flap met een thermometer voor de huidige gevoelstemperatuur en één flap met een thermometer met de gewenste gevoelstemperatuur. Noteer daarop telkens per deelnemer de opgegeven graden.
 • Noteer op een andere flap alle redenen voor de huidige temperatuur die de deelnemers opgeven. Het vastleggen van deze redenen is belangrijk, want zij vormen de 'critical incidents' die bepalen hoe de teamleden de huidige situatie beleven. Ze bevatten ook belangrijke aanknopingspunten voor verbetering.

Stap 4: duid op de twee thermometers de hoogste en laagste opgegeven temperatuur aan

Bereken de gemiddelde huidige en gewenste temperatuur.

Stap 5: stel samen actiepunten op die de samenwerking verbeteren

Waar gaat de groep mee aan de slag de komende weken? Zie ook 'Het verbeterbord'.

Stap 6: meet tijdens het volgende teamoverleg opnieuw de gevoelstemperatuur

 • Elk teamlid geeft aan hoeveel graden de temperatuur is toegenomen of afgenomen.
 • Ieder benoemt de reden voor de huidige score ten opzichte van de vorige. Hierdoor krijgt het team inzicht in gedrag dat een positieve of negatieve invloed heeft op de samenwerking.

Stap 7: bereken aan het einde van het gesprek opnieuw de gemiddelde gevoelstemperatuur

Leg hem vast op de thermometercurve.

Hang hem op een zichtbare plaats, zodat iedereen de vorderingen kan volgen.

Stap 8: evalueer na de afgesproken tijd in hoeverre jullie de gewenste gevoelstemperatuur behaald hebben

Bepaal samen welke aanvullende acties nodig zijn.

Belangrijke regel

Discussieer niet over de temperatuur en de redenen. Het gaat om hoe iedereen het persoonlijk aanvoelt.

Stimuleer de deelnemers wel om verhelderende vragen te stellen om elkaars standpunt goed te begrijpen.

Pik non-verbale signalen van onbegrip op en zorg dat iedereen de argumentatie van de ander begrijpt.

Voorbeeld

temperatuur

40

30

20

10

0

-10

overleg

.../.../...

overleg

.../.../...

overleg

.../.../...

overleg

.../.../...

overleg

.../.../...

overleg

.../.../...

overleg

.../.../...

tijd

Bron: Steeds beter sessie - samen werken aan verbetering. uitgegeven door Staz.