Siska’s moeder maakt zich zorgen over het functioneren van haar dochter. Ze spreekt af met de verantwoordelijke.

Moeder: "Dank u dat ik u kan spreken. Eindelijk iemand met verstand van zaken... Fijn! (Buigt voorover) … Het gaat natuurlijk een stuk minder goed met Siska, maar dat heeft natuurlijk te maken met die nieuwe … Dat ene meisje…"

Als de verantwoordelijke vraag wat ze daarmee bedoelt zegt de moeder met een glimlach: “Ze zal vast heel lief zijn hoor, maar ik vraag me af of ze geschikt is voor die rol. Volgens mij kan ze het niet aan. Haha... Ja, u heeft haar aangenomen... Dat zij haar studies heeft afgemaakt? … Nu, laten we zeggen dat ze zelf nog sturing nodig heeft. Hoewel ik me afvraag of dat aan te sturen valt … Ja, ik bedoel dit echt opbouwend, maar ze is wel wat dom hoor…”

tekening boos kijkende vrouw

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie