Een vader is het niet eens met het studieadvies voor zijn zoon en heeft volgend gesprek met de klastitularis.

Klastitularis: 'Welkom, u wilde praten over het studieadvies voor uw zoon'.

Vader: 'Jazeker! De B-stroom is natuurlijk onzin. Ik wil dat hij Latijn volgt, dus ik ga ervan uit dat het advies aangepast wordt. Belachelijk!'

Klastitularis: 'Belachelijk?'

Vader: 'Inderdaad! Hoe oud bent u?'

KLastitularis: 'Van waar deze vraag?'

Vader: 'Het is beleefd om antwoord te geven als u een vraag wordt gesteld! Dus nogmaals… Hoe oud bent u?!'

Klastitularis: 'Nou, ik denk niet…'

Vader onderbreekt de klastitularis: 'Dat is het probleem, u moet niet te veel denken… Dat brengt u in de war! Denkt u nu echt dat u beter kunt inschatten wat mijn zoon aankan dan ik?! Ik ben advocaat en zijn moeder is radioloog! B-stroom! Dat is toch onzin! Zo’n snotneus als u die vorig jaar zelf nog leerling was, gaat niet bepalen wat mijn zoon wel of niet kan! Sterker nog, ik ga mijn tijd niet verspillen aan iemand die nog nat achter de oren is… Dus haal even iemand met wat meer ervaring en kennis van zaken, dan kunnen de grote mensen even praten….'

man die wijsvinger uitsteekt

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie