Hakima, een meisje van 13 jaar is nieuw in de groep. Vanaf dag 1 wordt ze elke avond toegevoegd aan een andere online chatgroep waarbij verschillende groepsgenoten haar uitschelden.

Hakima probeert de nummers te blokkeren maar ze krijgt steeds uitnodigingen van nieuwe gebruikers. Dit gaat zo een aantal weken door tot wanneer begeleidster Greet Hakima totaal overstuur terugvindt in de toiletten.

Hakima toont Greet een schermafbeelding van één van de chatgesprekken.

meisje krijgt online negatieve reacties

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie