Sinds het begin van het schooljaar voelt Samira, een 18-jarige gymnaste, zich heel alleen door het gedrag van een aantal meisjes op de topsportschool. Ze verstoppen haar kledij, lachen haar uit telkens ze een oefening verkeerd doet en sluiten haar uit. Als ze de sportzaal binnenkomt, lachen ze heel luid en kijken ze naar haar. Het gedrag van de meisjes gaat van kwaad naar erger: ze hebben in haar slaap op internaat een stuk van haar haar afgeknipt en haar opgesloten in de toiletten. Een opvoeder van het internaat heeft dit ontdekt. Samira heeft haar verhaal gedaan en hij heeft dit gemeld aan de topsportschoolcoördinator.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie