Module 1: samenleven in België

In module 1 leren bewoners formuleren wat zij als moeilijkheden ervaren zodat zij hierbij extra ondersteuning kunnen krijgen.

Ze krijgen meer inzicht in de ervaringen van hun medebewoners, zien in dat zij niet alleen zijn in het hebben van vragen en weten beter wat in België al dan niet de gewoontes zijn.

Ook over relaties hebben nieuwkomers heel wat vragen. Ze merken verschillen op, maar hoe het nu juist in elkaar zit is niet altijd duidelijk.

Ze kunnen met vragen zitten over hoe er in België geflirt wordt, wat er wordt verwacht binnen relaties, wie met wie mag trouwen en scheiden.

Maar ook gewoon over hoe vriendschappen te sluiten en hoe omgaan met het gemis van familie en vrienden in het thuisland.

Daarnaast is het een feit dat nieuwkomers een kwetsbare groep zijn voor het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In onderzoek zien we dat 39% van de bevraagde vluchtelingen seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakte na aankomst in België of Nederland.

Module 2: relaties en grenzen

In module 2 komen al hun vragen over vriendschappen en relaties aan bod. Opnieuw leren ze bij door het uitwisselen van ervaringen.

Ze kunnen zelf op een meer objectieve manier inschatten welk seksueel gedrag oké of grensoverschrijdend is. Ze ontdekken bovendien waar ze terecht kunnen als ze vragen of nood aan steun hebben. Net zoals wij hebben nieuwkomers veel vragen over seksualiteit.

Het is belangrijk dat zij ook rond dit thema de belangrijkste informatie meekrijgen en goed weten waar ze meer info kunnen vinden. Het kan moeilijk lijken om over dit thema te praten, maar in de praktijk blijkt dit vaak mee te vallen.

Mensen hebben vragen en zijn op zoek naar antwoorden. Een woordje uitleg is dus vaak erg welkom.

Module 3: lichaam en seksualiteit

In module 3 krijgen bewoners basisinformatie mee over de mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen, gezinsplanning, soa...

Ze weten hoe ze zelf betrouwbare informatie kunnen opzoeken en waar ze terecht kunnen met vragen.

Meer weten?